Ciepłownictwo

Mariusz Michałek – nowym Prezesem PTEZ

Mariusz Michałek, Wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A., został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Wyboru dokonano w trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków PTEZ, którego odbyło się 15 kwietnia w Warszawie.

Nowy prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych podziękował za zaufanie, którym obdarzyli go przedstawiciele PTEZ. Wskazał na istotną rolę, jaką Towarzystwo odgrywa w procesie współpracy z administracją rządową i instytucjami europejskimi, we wprowadzeniu zmian legislacyjnych w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa, które mają istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw branżowych. Zadeklarował także kontynuację wspólnych działań w najbliższej przyszłości.

Mariusz Michałek zaznaczył, że w obliczu przyspieszającej transformacji energetycznej rola PTEZ w działaniach na rzecz wypracowania narzędzi pozwalających na jej skuteczną realizację ma kluczowe znaczenie. Towarzystwo jest istotnym głosem branży w ogólnopolskiej i międzynarodowej debacie na temat przyszłości energetyki i ciepłownictwa w najbliższych dekadach. Jednym z priorytetów nowego prezesa jest dalsza merytoryczna i bliska współpraca z administracją rządową, samorządową i przedstawicielami branży elektroenergetycznej oraz ciepłowniczej.

Przed sektorem ciepłownictwa systemowego szereg wyzwań, w tym realizacja projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych, które pozwolą na osiągnięcie kolejnych kamieni milowych wyznaczanych przez politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej. W tym procesie rola PTEZ – organizacji zrzeszającej czołowe przedsiębiorstwa sektora energetycznego, pozostaje kluczowa. Towarzystwo aktywnie działa w obszarze otoczenia regulacyjnego wspierającego proces dekarbonizacji i transformacji energetycznej w naszym kraju – podkreśla Mariusz Michałek, nowy Prezes PTEZ.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków PTEZ podjęło również decyzję o uzupełnieniu składu zarządu Towarzystwa. Stanowiska członków zarządu objęli:

– Wojciech Dobrak – PGE Energia Ciepła S.A.
– Katarzyna Dziurska – PGE Energia Ciepła S.A.
– Wojciech Jabłoński – Enea Ciepło sp. z o.o.
– Marcin Staniszewski –Tauron Ciepło sp. z o.o.

Mariusz Michałek posiada ponad 24-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce, zarówno w międzynarodowych koncernach, jak i spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Równolegle ukończył również Fakultatywne Studium Przygotowania Pedagogicznego na Politechnice Częstochowskiej, ponadto Menedżerskie Studia Podyplomowe w WSB Dąbrowa Górnicza, Podyplomowe Studia w zakresie Prawo Gospodarcze i Handlowe na Uniwersytecie Śląskim oraz studia Executive MBA organizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczył także w wielu szkoleniach i seminariach z obszaru zarządzania, finansów, komunikacji i perswazji. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A. W trakcie kariery zawodowej m.in. ponad 4 lata pracował na stanowisku dyrektora PGE Energia Ciepła Oddziału nr 1 w Krakowie, 6 lat w Grupie Tauron, m.in jako wiceprezes zarządu Tauron Wytwarzanie Serwis oraz jako dyrektor operacyjny – prokurent w Tauron Serwis, 14 lat w Danfoss Poland – części duńskiego koncernu Danfoss w okresie rozwoju sprzedaży oraz produkcji na rynku polskim. Uczestniczył w realizacji inwestycyjnych projektów w energetyce, strategicznych projektów związanych m.in. z poprawą efektywności biznesowej oraz projektów realizowanych w ramach Funduszy norweskich i EOG.

Źródło: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

Działy

Reklama