Ochrona środowiska

Anna Ronikier-Dolańska Zastępcą Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Piotr Otawski, 11 kwietnia 2024 r., wręczył nominację Annie Ronikier-Dolańskiej na stanowisko Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Anna Ronikier – Dolańska, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr biologii o specjalności biologia środowiska – 1992r.) i studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od roku 1993 aktywnie związana z ochroną przyrody najpierw w woj. mazowieckim, a następnie w administracji centralnej. W latach 1999 – 2012 Wojewódzki/Regionalny Konserwator Przyrody w Mazowieckim UW/RDOŚ w Warszawie; w latach: 2013-16 w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Zastępca i Dyrektor Departamentów: Ochrony Przyrody i Zarządzania Zasobami Przyrody; w latach: 2016-17 w PKP PLK S.A. – Dyrektor Projektu ds. Umowy Ramowej; w latach 2018-2021 AECOM Polska Spółka z o.o. – główny specjalista oraz Kierownik Zespołu Ocen Oddziaływania na Środowisko i Lead Verifier z zakresu ocen oddziaływania; w latach 2021 – 2024 starszy ekspert w komponencie LOTNISKO w CPK Spółka z o.o. Jednocześnie od 2017 r. współautorka dokumentacji środowiskowych, w szczególności KIP, raportów ooś, planów ochrony, ekspertyz ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przyrodniczych, wniosków derogacyjnych etc.

W przeszłości członek kilku kadencji: Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego, Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Współuczestniczyła w przygotowaniu do realizacji wielu przedsięwzięć uwzględniających wymogi ochrony środowiska na etapie zarówno inwentaryzacji przyrodniczych jak i pozyskiwania tzw. decyzji środowiskowych, ponownych ocen oddziaływania, decyzji tzw. derogacyjnych dla: dróg, kolei, inwestycji z zakresu obronności państwa, hal magazynowych, farm fotowoltaicznych, lotnisk, w tym o wielomilionowych kosztach. Posiada także doświadczenie w nadzorach przyrodniczych.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Działy

Reklama