Ciepłownictwo » Średnie ceny referencyjne sprzedaży ciepła wytwarzanego z różnych rodzajów paliw pierwotnych

Średnie ceny referencyjne sprzedaży ciepła wytwarzanego z różnych rodzajów paliw pierwotnych

28 mar 2024 Brak komentarzy

Nowe ceny referencyjne dla jednostek kogeneracji opalanych poszczególnymi rodzajami paliw będą stosowane w taryfach dla ciepła zatwierdzanych przez Prezesa URE po 31 marca 2024 r.

Przy wyliczeniu ceny referencyjnej ciepła brane są pod uwagę średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach niekogeneracyjnych należących do koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, które w 2023 wyniosły:

  1. 119,37 zł/GJ – w jednostkach opalanych paliwami węglowymi,
  2. 165,23 zł/GJ – w jednostkach opalanych olejem opałowym,
  3. 173,96  zł/GJ – w jednostkach opalanych paliwami gazowymi,
  4. 103,09 zł/GJ – w jednostkach stanowiących odnawialne źródła energii.

oraz wskaźniki referencyjne, dla jednostek kogeneracyjnych opalanych poszczególnymi rodzajami paliw:

  1. dla paliw węglowych – 0,77,
  2. dla oleju opałowego – 0,54,
  3. dla paliw gazowych – 0,78,
  4. dla paliw wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii – 0,86.

W związku z tym, ceny referencyjne dla jednostek kogeneracji opalanych poszczególnymi rodzajami paliw kopalnych kształtują się na poziomie zbliżonym do ostatnio obowiązujących (wykres poniżej), a cena referencyjna dla jednostek kogeneracji stanowiących OZE jest o 19% wyższa od ostatnio stosowanej.

Rys 1. Porównanie średnich cen referencyjnych nowych i ostatnio stosowanych dla jednostek kogeneracji opalanych poszczególnymi rodzajami paliw [w zł netto/GJ].

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 28 mar 2024 w następujących kategoriach: Ciepłownictwo, News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz