Elektroenergetyka

Uruchomienie rynku wtórnego na rok 2025

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), realizując przepisy art. 48 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, w związku z opublikowaniem wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 w dniu 19 marca 2024 r. uruchomiły możliwość zgłaszania transakcji obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym na rok dostaw 2025. Funkcjonalność ta dostępna jest na Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl).

Jednocześnie przypominamy, że od 2025 r., zgłoszenie transakcji w ramach obrotu wtórnego obowiązkiem mocowych na okres począwszy od 1 lipca 2025 r., w przypadku jednostek rynku mocy, posiadających certyfikaty z certyfikacji do aukcji głównych na lata 2021 – 2024, chcących nabywać obowiązki mocowe powstałe po 31 grudnia 2019 r., wymaga złożenia przez dostawców mocy oświadczenia o planowanym spełnieniu limitu emisji.

Więcej informacji oraz szczegółowa instrukcja dotycząca zgłaszania transakcji obrotu wtórnego znajduje się pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-wtorny.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama