Elektroenergetyka

Układ smarny turbiny gazowej dotarł z Gdańska do Ostrołęki

Do budowanej elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce o mocy 754 MWe dostarczono układ wspomagający pracę turbiny gazowej. Urządzenie wyprodukowano w polskiej fabryce w Małkowie, koło Gdańska. Budowa CCGT przebiega zgodnie z planem, a stan zaawansowania wszystkich prac (projektowania, zakupów i dostaw oraz budowy) wynosił na koniec lutego ok. 63%.

Na plac budowy ostrołęckiej elektrowni został dostarczony moduł układu olejowego smarnego i hydraulicznego (m.in. zbiornik olejowy, filtry i pompy) który będzie wspomagał pracę turbozespołu. Układ oleju smarnego służy do smarowania łożysk turbiny gazowej, turbiny parowej i generatora – jednocześnie je schładzając. Układ oleju hydraulicznego służy do napędu i sterowania układu regulacyjnego  zaworami turbin (siłowniki hydrauliczne). Poprawne działanie tego układu przekłada się więc na niezawodność, dobry stan dynamiczny, bezawaryjność pracy turbozespołu oraz jej długotrwałość.

Moduł PR20 układu olejowego został wyprodukowany przez polską firmę Rockfin, która dla ostrołęckiej elektrowni wyprodukowała i przysłała już także układy uszczelnień generatora. Tym razem transportu wymagało urządzenie ważące niemal 80 ton. Zmontowane jako jeden kompaktowy moduł zbiornika olejowego wraz z urządzeniami (pompy, silniki filtry) został załadowany na platformę pojazdu przystosowanego do transportu ładunków ponadgabarytowych. Droga z Małkowa koło Gdańska do Ostrołęki, ze względów bezpieczeństwa pokonana została w nocy, specjalnie do tego celu wyznaczoną trasą.

Najważniejsze urządzenia

Na plac budowy CCGT Ostrołęka dostarczone zostały już najważniejsze urządzenia turbozespołu – turbina gazowa, turbina parowa, kocioł odzysknicowy, generator a także skraplacz i transformatory. W maszynowni zamontowano już generator i uzupełniane są elementy kotła odzysknicowego.

Powstają kolejne obiekty elektrowni. Wybudowany i wypełniony gazem został już 28-kilometrowy rurociąg zasilający w paliwo, który łączy blok elektrowni z interkonektorem gazowym Polska-Litwa (GIPL). Budowa bloku energetycznego w Ostrołęce przebiega zgodnie z planem, a stan zaawansowania wszystkich prac (projektowania, zakupów i dostaw oraz budowy) wynosi na koniec lutego ok. 63%.

Kluczowa inwestycja

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Energi z Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce pomaga realizować zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 r. oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.

Projekt budowy elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce ma także zagwarantowane finansowanie, ponieważ inwestor spółka CCGT Ostrołęka podpisała umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.

Gaz wsparciem dla rozwoju OZE

Elektrownie gazowo-parowe charakteryzują się dużą elastycznością oraz możliwością szybkiego przejścia od stanu wygaszenia do pełnej wydajności. To cechy o kluczowym znaczeniu dla systemu elektroenergetycznego z rozwijającym się dynamicznie źródłami odnawialnymi. W przypadku zagrożenia deficytem mocy, np. ze względu na niesprzyjające dla produkcji z OZE warunki pogodowe, bloki typu CCGT mogą uzupełniać niedobory poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej. Z tego względu zarówno źródła odnawialne, jak i niskoemisyjne elektrownie gazowe stanowią dwa podstawowe filary strategii rozwoju Energi do końca 2030 r., komplementarnej ze Strategią ORLEN2030. Dokument zakłada wzrost mocy zainstalowanej w OZE Energi do 3,6 GW do końca obecnej dekady.

Strategiczny kierunek rozwoju

Grupa Energa, w odpowiedzi na zmiany wprowadzone do strategii rozwoju Grupy ORLEN, zaktualizowała w grudniu ub. r. założenia Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) i Strategicznego Planu Rozwoju (SPR). Rozpisane na lata 2024-2030 dokumenty zakładają znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych. W perspektywie siedmiu lat spółki Grupy Energa zrealizują inwestycje o łącznej wartości blisko 48 mld zł w celu intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE oraz dalszego wzrostu sprzedawanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Realizacja zaktualizowanego planu strategicznego może przynieść wzrost EBITDA Grupy Energa wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 r.

Prawie 14 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój źródeł odnawialnych. Dzięki temu moc zainstalowana w aktywach odnawialnych Grupy Energa wzrosnąć ma do poziomu ok. 3,6 GW do 2030 r.

Źródło: Grupa ENERGA S.A.

Działy

Reklama