Wydarzenia - relacje

O termicznym przekształcaniu odpadów komunalnych w Olsztynie

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XVI Konferencję „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych”, która odbyła się w dniach 20-22 lutego 2024 w OlsztynieCelem Konferencji było zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

 

Gości Konferencji przywitała Dorota Kubek i Mariusz Marchwiak z Wydawnictwo „Nowa Energia” oraz Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny DOBREJ ENERGII DLA OLSZTYNA Sp. z o.o.

 

 

Uroczystego otwarcia Konferencji TPOK 2024 dokonał Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna.

 

 

 

Konferencja sprzyjała rozmowom biznesowym

I PANEL WPROWADZAJĄCY: ITPOK w zmieniającym się systemie gospodarowania odpadami komunalnymi – referaty wprowadzające

Moderatorem I Panelu był Maciej Kiełbus, Partner Zarządzający w ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. Moderator wygłosił referat wprowadzający nt. wybranych mechanizmów zapewnienia strumienia odpadów dla instalacji ITPOK.

 

 

Postulaty SPEO dot. wprowadzenia zmian prawnych optymalizujących funkcjonowanie ITPOK-ów przedstawiła Alina Pisiecka, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Sp. z o.o. – Przewodnicząca Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. Czy Unia Europejska ma realny wpływ na możliwość powstawania ITPOK-ów w krajach członkowskich UE? – na to pytanie odpowiedziała Katarzyna Wolny-Tomczyk, Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. O formule PPP jako sposobie finasowania przedsięwzięć publicznych mówiła Lidia Warnel, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.

Status projektu budowy Zakładu Odzysku Energii w Łodzi zaprezentował Andrzej Piotrowski, Dyrektor ds. Rozwoju Linii Biznesowej Odpady w Veolia Energia Polska S.A.

 

 

II PANEL DYSKUSYJNY: Wyzwania dla funkcjonujących ITPOK w Polsce

Moderatorem II Panelu Dyskusyjnego pt. „Wyzwania dla funkcjonujących ITPOK w Polsce” był Maciej Kiełbus, Partner Zarządzający w ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. Głos w Dyskusji zabrali (od lewej):

Tomasz Gulczewski, Dyrektor ZTPOK, Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.,

Konrad Nowak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie,

Alina Pisiecka, Wiceprezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o.; Przewodnicząca Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów,

Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie,

Wojciech Wróbel, Dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,

Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor, Instytut Technologii Paliw i Energii.

III PANEL: Dostawcy technologii TPOK – wyzwania technologiczno-środowiskowe

Moderatorem Paneli referatowych był dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz z Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych na Politechnice Częstochowskiej.

 

 

Wyzwania technologiczno-środowiskowe po 8 latach eksploatacji ZTUOK w Koninie omówiła Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. DSC05918 – Możliwości dofinansowania dla instalacji TPOK zaprezentował Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. „Pewność ruchowa układów olejowych w zakładach TPOK dzięki rozwiązaniom C.C. JENSEN” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Paweł Gula, Dyrektor Sprzedaży w „C.C. JENSEN POLSKA” Sp. z o.o. Czynniki wpływające na emisję pyłów w filtrach workowych omówił Włodzimierz Łopatka, Dyrektor Handlowy w BWF Poland Sp. z o.o.

Emilian Sańko-Sawczenko, Kierownik Działu Eksploatacji, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. wygłosił referat pt. „Żużle – uboczne produkty spalania pochodzące z instalacji do termicznego przekształcania odpadów”. „ANALYTICS – nr 1 dla TPO w Polsce – od pomiarów procesowych po ciągły pomiar dioksyn, furanów i węgla biogennego” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Wojciech Mizerski, Prezes, Dyrektor Handlowy w „ANALYTICS LTD” Sp. z o.o. „ITPO w wysoko zurbanizowanych metropoliach nad Renem i Menem” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Rafał Psik, Dyrektor Regionalny w Doosan Lentjes

Konferencja zgromadziła 260 uczestników

Podczas uroczystej kolacji wręczone zostały nagrody ufundowane przez Partnerów Konferencji TPOK 2024 oraz Wydawnictwo „Nowa Energia”

IV PANEL DYSKUSYJNY: Rozwój branży TPOK – nowe inwestycje

Moderatorem Panelu Dyskusyjnego pt. „Rozwój branży TPOK – nowe inwestycje” był dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz z Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych na Politechnice Częstochowskiej. Głos w Dyskusji zabrali (od lewej):

Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu, PORT CZYSTEJ ENERGII Sp. z o.o.,

Maciej Antoniak, Partner, DWF Poland,

Bartosz Gołębiowski, Dyrektor Inwestycyjny, Polski Fundusz Rozwoju S.A.,

Damian Kołakowski, Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska, GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA,

Wojciech Muś, Prezes Zarządu, Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.,

Andrzej Piotrowski, Dyrektor ds. Rozwoju Linii Biznesowej Odpady, Veolia Energia Polska S.A.,

Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor, Instytut Technologii Paliw i Energii,

Patryk Stasiak, Prezes Zarządu, Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu,

Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, DOBRA ENERGIA DLA OLSZTYNA Sp. z o.o.

V PANEL: Technologie, realizacja inwestycji, finansowanie – referaty

Czy ciepło z odpadów jest ciepłem odpadowym? Nowe tendencje w Europie zaprezentował Bartosz Jankowski, Kierownik Projektu WtE w Veolia Energia Polska S.A. O optymalizacji procesu termicznego przetwarzania odpadów mówił Waldemar Gruszka, Dyrektor Wsparcia Sprzedaży w Yokogawa Polska Sp. z o.o. Jak zapobiec katastrofie finansowej i terminowej w realizacji zakładu TPOK? Na to pytanie odpowiedział Witold Grabysz, Wiceprezes Zarządu Mostostal Zabrze S.A. Liniowy monitoring temperatury w zakładach termicznego przekształcania odpadów omówił Grzegorz Gałek, Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju w Sensotransel Sp. z o.o. Sp. k. „GT90 Dioxin+.

Rozwiązanie do ciągłego pobierania próbek dioksyn zgodnie z EN 1948-1” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Maciej Majewski, Kierownik Działu Sprzedaży – Pomiary Procesowe i Środowiskowe w „OMC ENVAG” Sp. z o.o. Rozwiązania Valmet dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych omówił Mariusz Słoma, Dyrektor Naczelny VALMET AUTOMATION Sp. z o.o.

VI PANEL: Technologie, realizacja inwestycji, finansowanie – referaty

Krzysztof Tereszczuk, Liaison Manager w Keppel Seghers wygłosił prezentację pt. „Technologia Sigmatrix i Aquasigma”. „ITPO Olsztyn. Doświadczenie dla udanego projektu PPP” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Javier Loza Lozano, Dyrektor w Urbaser Olsztyn Sp. z o.o. Andrzej Bednarz, Dyrektor Projektów w LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES wygłosił prezentację pt. „Leroux & Lotz – Synergia doświadczenia i doskonałości inżynieryjnej na przykładzie elektrociepłowni na RDF « BIOSYNERGIE » (43 MW, 12 Mg/godz.) oraz początki Sztucznej Inteligencji w eksploatacji”. Jakość paliw stałych – czyli jak i po co wyznaczać wartość kaloryczną?

Na to pytanie odpowiedziała Agnieszka Włodarczyk, Senior Account Manager Laboratory and Analytical Technology w IKA Poland Sp. z o.o. Zastosowanie technologii natryskiwania cieplnego do zabezpieczania elementów instalacji przed procesami zużycia korozyjnego i erozyjnego omówił dr Krzysztof Szymański, Członek Zarządu Energo – Coating Sp. z o.o. Portfolio produktowe firmy Biko Serwis: stacje odbioru RDF+ transport + dozowanie, silosy na sorbent + oczyszczanie spalin, silosy na ppr + załadunek na samochody zaprezentował Piotr Dowgalski, Marketing & Sales Manager w Biko-Serwis Sp. z o.o. Sp. K.

VII PANEL: Technologie, realizacja inwestycji, finansowanie – referaty

Wyzwania związane z funkcjonowaniem ITPOE w trakcie prowadzenia zabudowy II linii technologicznej w Rzeszowie omówił Grzegorz Wnuk, Dyrektor Techniczny w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.

 

 

Wyzwania techniczne dla instalacji oczyszczania spalin dla małych i średnich ITPOK zaprezentował Mariusz Buganik, Dyrektor ds. Sprzedaży w Luehr Filter GmbH Sp. z o.o. Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w otoczeniu zakładów termicznego przekształcania odpadów oraz w samym emitorze zaprezentował Krzysztof Pawłowski, Prezes Zarządu ATUT Sp. z o.o. Zastosowanie technologii kompozytów polimerowych i mineralnych w instalacjach termicznego przekształcania odpadów przedstawił Łukasz Bulski, Główny Specjalista ds. Kompozytowych, KRAJ Sp. z o.o.

Kolacja koleżeńska w Browarze Warmia

Zwiedzanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

PROGRAM WYDARZENIA

PEŁNA FOTOGALERIA

RELACJA VIDEO

Wydawnictwo “Nowa Energia”  

Działy

Reklama