Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Jaką rolę w miastach przyszłości odegra energia elektryczna?

Aglomeracje miejskie to dziś zaledwie około 3% obszaru Ziemi, ale zamieszkuje w nich ponad połowa ludzkości. Do 2050 r. co siódmy człowiek będzie żyć w mieście. Już teraz mieszkańcy miast zużywają nawet do 80% całej produkowanej energii, a za dwadzieścia lat wartość jej konsumpcji może wzrosnąć dwukrotnie. O tym, co w związku z tym powinno się w miastach zmienić rozmawiają: gościni podcastu E.ON Talks, Mariola Czechowska-Frączak, certyfikowana ekspertka do spraw prognozowania strategicznego oraz prowadząca, Jolanta Szymańska, menedżerka działu instytucji publicznych, E.ON Polska.

Holistycznie o potrzebach przyszłości

Miasta przyszłości, czyli tak zwane miasta inteligentne, powinny być projektowane i budowane w taki sposób, aby zużywały jak najmniej energii. Co istotne, ma ona pochodzić tylko ze źródeł odnawialnych. Docelowo aglomeracje nie powinny produkować odpadów, tylko móc w całości je przetwarzać. Mieszkańcy mieliby korzystać z zeroemisyjnych środków transportu i mieć wystarczająco wysokie dochody, by żyć na odpowiednim poziomie. Jeśli taka perspektywa wydaje się mało realna, to pomocna może być ekistyka.

Jest to nauka, która pozwala na holistyczne i systemowe podejście do analizy potrzeb i wyzwań związanych z życiem w miastach. Liczne przykłady technologicznych rozwiązań są dowodem na to, jak ta dziedzina może pomóc w kształtowaniu miast przyszłości – wyjaśnia Mariola Czechowska-Frączak.

Ekspertka dodaje, że zgodnie z zasadami ekistyki, potrzeby człowieka rozpatrywane są w szerokim zakresie. Od kwestii kulturowych, demograficznych i zdrowotnych po te związane z transportem czy organizacją struktury miejskiej. Jednocześnie pod uwagę brane są aspekty przyrodnicze i dostępne zasoby, w tym energia elektryczna.

Od futuryzmu do realiów

Rozmówczynie w trakcie dyskusji przytaczają przykłady, które stanowią dowód na to, że przyszłość zaczyna się już dziś.

– Dynamiczny rozwój technologii pozwala wdrażać proste i, wbrew pozorom, oczywiste rozwiązania. Jednym z nich są stosowane już w polskich miastach tzw. inteligentne przejścia dla pieszych. To nowoczesny system, który reaguje na pojawienie się pieszego w określonej strefie. Powoduje on uruchomienie sygnałów świetlnych, które są dobrze widoczne dla kierowców. Wyposażony jest także w sygnały dźwiękowe słyszane przez osoby, które chcą przejść na drugą stronę jezdni. Mają one jeden konkretny cel – zmniejszać ryzyko wypadków i usprawniać ruch pieszych – mówi Jolanta Szymańska, która na co dzień współpracuje z instytucjami publicznymi.

Nieco bardziej nowatorskimi inwestycjami jest rewitalizacja wody szarej, czy wykorzystanie dronów do inspekcji budynków pod kątem emisji ciepła.

– Z jednej strony będziemy mieć  globalne spojrzenie na zjawiska i trendy, a także na potrzeby człowieka. Jednak z drugiej strony będą one także bardzo indywidualne i będą zaspokajane w sposób futurystyczny – tłumaczy Mariola Czechowska-Frączak.

Istotna rola samorządów

Świadome i przemyślane stosowanie nowych technologii w codziennym życiu będzie dużym wyzwaniem dla samorządów. Będą one musiały zauważać potrzeby mieszkańców oraz tworzyć nowe rozwiązania. Nadrzędnym celem będzie jednak to, aby z technologii korzystać w sposób mądry czyli bezpieczny dla wszystkich.

Gościni odcinka powołuje się tu na dwa projekty: Singapuru i Leven. Najbardziej stabilne państwo Azji Południowo-Wschodniej, zaliczane do tzw. tygrysów azjatyckich, w sposób bardzo świadomy wprowadza już zarządzanie przyszłością. Przygląda się przy tym trendom i licznym analizom. Dzięki temu w sposób pozytywny zmienia rzeczywistość swoich obywateli. Z kolei Leven bardzo mocno wspiera różnego rodzaju działania proklimatyczne. Połączyło się w tym zakresie z 600 podmiotami, aktywizując szeroką współpracę. Takie podejście twórcy tego projektu określają mianem radykalnej partycypacji.

Przyszłość napędzana energią

W nowoczesnych, inteligentnych miastach niebagatelną rolę odgrywać będzie mądre zarządzanie energią. Konieczne będzie – zdaniem rozmówczyń – systemowe spojrzenie na wszelkie potrzeby mieszkańców i świadomość, że za zużycie energii elektrycznej odpowiada każdy. Ekspertki stawiają wniosek, że potrzeba edukacji dotyczącej efektywnego zarządzania wszystkimi zasobami nie wygaśnie. Podobnie jak konieczność rozwijania wiedzy dotyczącej ochrony klimatu.

Miasto przyszłości to miasto inteligentne, które wykorzystuje technologię do tego, by mieszkańcom żyło się lepiej. To również aglomeracja, która odpowiedzialnie i efektywnie zużywa dostępne źródła energii. – podsumowuje ostatnią rozmowę cyklu „Miasta z dobrą energią” jego gospodyni Jolanta Szymańska.

Wszystkie odcinki E.ON Talks są dostępne na Spreaker, Spotify, iTunes i Podcasty Google. Materiał można też odsłuchać i zobaczyć na stronie E.ON.

Źródło: E.ON

Działy

Reklama