News » Od 2007 r. sprzedawcę prądu zmieniło 990 tys. odbiorców

Od 2007 r. sprzedawcę prądu zmieniło 990 tys. odbiorców

20 lis 2023 Brak komentarzy

Od stycznia do września br. sprzedawcę prądu zmieniło ponad 18 tys. odbiorców: prawie 12 tys. w gospodarstwach domowych (grupy G) i ponad 6 tys. w grupach biznesowych (A, B, C).

Jak pokazują systematycznie gromadzone i prezentowane przez URE dane, pomimo wprowadzenia w tym roku przez ustawodawcę szczególnych rozwiązań dla odbiorców w gospodarstwach domowych, decydowali się oni na zmianę sprzedawcy energii.

Od 2007 r. – tj. od czasu, gdy jako klienci mamy taką możliwość – sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło w sumie ponad 990 tys. odbiorców, z czego ponad 753 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych (w grupach taryfowych G), a ponad 237 tys. to odbiorcy w grupach taryfowych A, B i C.

Wykres 1. Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach od września 2022 r. do września 2023 r.

Wzrost liczby zmian sprzedawcy w styczniu br. w grupach odbiorców A,B i C obserwujemy cyklicznie i jest on spowodowany kumulacją umów z roku ubiegłego, które wchodzą w życie od pierwszego miesiąca roku. Może również wynikać ze strategii zakupowej odbiorców. Natomiast – jak wskazywało jedno z przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii – znaczący wzrost liczby zmian we wrześniu 2022 r. w grupie odbiorców w gospodarstwach domowych mógł być efektem wprowadzonych wcześniej zmian regulacji dotyczących prosumentów (w związku z wprowadzeniem systemu net billingu).

Wykres 2. Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych od lipca 2007 do września 2023 r.

Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m. in.: poziom świadomości klientów i ich motywacja do zmiany, a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Masz wybór. Wybieraj świadomie

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Dlatego Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. Poza samą ceną gazu należy zwracać uwagę m.in. na następujące warunki umowy:

 • czy oprócz sprzedaży energii oferta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym opłaty,
 • na jaki okres zawierany jest kontrakt,
 • na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty,
 • jakie są warunki wypowiedzenia (czy są przewidziane opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie umowy),
 • na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty.

Zanim zawrzesz umowę z nowym sprzedawcą ZAWSZE:

 • zastanów się, czy ta oferta jest dla Ciebie korzystna,
 • dokładnie przeanalizuj wszystkie dokumenty, w tym umowę, przed ich podpisaniem,
 • upewnij się czy na przedstawionych dokumentach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, której przedstawicielem jest sprzedawca.

PAMIĘTAJ! Nie daj się oszukać – od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe nie mogą już zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). Wprowadzanie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza jednak możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej.

Twoje prawa:

 • w przypadku zawierania umowy na odległość sprzedawca powinien poinformować Cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i przekazać Ci wzór tego oświadczenia,
 • możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość, tj. np. przez telefon, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu.

Szczególną ostrożność zachowaj zawsze, gdy:

 • w dokumentach nie podano danych firmy, z którą masz zawrzeć umowę,
 • nie znasz i nie jesteś w stanie zweryfikować firmy, którą reprezentuje przedstawiciel handlowy,
 • jesteś namawiany do szybkiego podpisania umowy, np. pod pretekstem promocji, której termin niebawem upłynie,
 • sprzedawca obiecuje Ci niższą stawkę opłaty za energię/gaz, ale nie informuje o innych dodatkowych opłatach i karach oraz dodatkowo płatnych usługach (np. dodatkowym ubezpieczeniu),
 • jesteś proszony o pokazanie ostatniego rachunku za energię/gaz (na rachunku można sprawdzić informacje o rodzajach usług i opłatach za te usługi) i dano Ci do podpisania kilka lub kilkanaście dokumentów bez możliwości zapoznania się z nimi.

***

Zmiana sprzedawcy najczęściej podyktowana jest chęcią obniżenia rachunków za energię. A co jeszcze możemy zrobić aby zminimalizować te wydatki?

Aplikacja pokazuje tzw. energetyczne godziny szczytu. Są one wyznaczane na kolejny dzień (z wyjątkiem niedziel i świąt) i publikowane przed godz. 17. Są to godziny, w których prognozowane zapotrzebowanie będzie zaspokajane w największym stopniu przez elektrownie węglowe i gazowe. Elektrownie konwencjonalne muszą w tych godzinach pracować z największą mocą, a do pokrycia zapotrzebowania konieczna jest praca jednostek najmniej efektywnych, przez co najdroższych. W godzinach tych często występują również najniższe poziomy rezerw mocy, niezbędnej dla zbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego i zapewnienia jego bezpiecznej pracy.

Aplikacja została uzupełniona o nową funkcjonalność. Na nowym ekranie „Praca KSE” prezentowane są dane o bieżącej produkcji energii elektrycznej, aktualnym zapotrzebowaniu na moc, a także wielkość fizycznych przepływów energii między Polską a sąsiednimi krajami. Dzięki Kompasowi można również w łatwy sposób sprawdzić wielkości produkcji energii elektrycznej przez poszczególne rodzaje źródeł (w procentach oraz MWh). To odpowiedź na sygnały użytkowników, którzy prosili o wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji.

Ściągnij apkę przygotowaną przez PSE i dołóż swoją cegiełkę do zachowania bezpieczeństwa i stabilnej pracy systemu.

 • Zgodnie z obowiązującym od 2007 r. prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access), odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Prezes URE prowadzi monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej w dwóch grupach odbiorców: klientów indywidualnych (grupy G) i biznesowych (A, B, C).
 • Informacje i statystyki dotyczące zmian sprzedawcy energii są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej URE.
 • Dane dotyczące zmian sprzedawcy pochodzą z przeprowadzanej przez URE „Ankiety dotyczącej informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)”.
 • Grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 20 lis 2023 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Partner działu

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć