CSR w energetyce » Niemal 400 tys. zł dofinansowania na zagospodarowanie historycznych obiektów elektrociepłowni w Siechnicach

Niemal 400 tys. zł dofinansowania na zagospodarowanie historycznych obiektów elektrociepłowni w Siechnicach

13 paź 2023 Możliwość komentowania Niemal 400 tys. zł dofinansowania na zagospodarowanie historycznych obiektów elektrociepłowni w Siechnicach została wyłączona

Na liście beneficjentów drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znalazła się Gmina Siechnice, która złożyła wniosek o dofinansowanie prac przygotowujących do zagospodarowania historycznego obiektu siechnickiej elektrociepłowni.

Kompleks zabytkowych budynków Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach należący do wrocławskiej KOGENERACJI (Grupa PGE) został zaprojektowany na początku XX wieku. Elektrociepłownia ukończy swoją działalność w 2024 r. Wówczas jej rolę przejmie nowoczesna jednostka produkcyjna, wybudowana w sąsiedztwie przez Grupę PGE. Dzięki temu, że będzie ona zasilana gazem ziemnym roczna emisja CO2 obniży się aż o 622 tys. ton, to jest o 61%. Oznacza to również oszczędności energii pierwotnej na poziomie blisko 600 tysięcy MWh rocznie. Wzrośnie też moc cieplna nowej jednostki z 247 do 315 MWt, a moc elektryczna ze 100 do 179 MWe.

W sierpniu br. z udziałem reprezentantów władz państwowych oraz lokalnych, a także Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, przedstawicieli PGE Energia Ciepła i KOGENERACJI, odbyło się uroczyste podpisanie umowy powołującej spółkę Siechnice Nowa Energia sp z o.o. Ma się ona zająć rewitalizacją i nadaniem kompleksowi przemysłowemu EC Czechnica funkcji gospodarczych, naukowych, społecznych i kulturalnych po jego wyłączeniu z eksploatacji. Powołana przez KOGENERACJĘ oraz Gminę Siechnice spółka jest przykładem innowacyjnego podejścia administracji samorządowej oraz spółki Skarbu Państwa do kwestii zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Polsce.

Decyzją władz nowo powstałej spółki było złożenie wniosku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytkówo o dofinansowanie wykonania niezbędnych ekspertyz, badań oraz dokumentacji dla zakładu produkcyjnego EC Czechnica w kontekście przyszłych prac rewitalizacyjnych. Wniosek, pozytywnie zweryfikowany przez Gminę Siechnice, otrzymał rekomendację do przyznania dofinansowania przez zespół powołany przez Prezesa Rady Ministrów, w efekcie czego spółce przyznano na ten cel 390 000 zł.

Przyznane dofinansowanie wpłynie na obniżenie wydatków spółki z tytułu przyszłych prac związanych ze sporządzeniem ekspertyz i badań technicznych, konserwatorskich czy architektonicznych – wyjaśnia Bartosz Kawa, Prezes Zarządu Siechnice Nowa Energia. – Dotacja ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyczyni się również do tego, by zapobiec degradacji cennego zabytkowego kompleksu przemysłowego. Wierzymy, że ponad studwudziestoletnia infrastruktura zyska drugie życie i będzie służyć mieszkańcom, dając impuls do gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju tego miejsca – dodaje Bartosz Kawa.

– Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest dla nas niezmiernie ważna. Siechnicka elektrociepłownia ma bogatą historię – rolą PGE jest tutaj dopisać ciąg dalszy, po tym, gdy  produkcja ciepła i energii elektrycznej zostanie przeniesiona do nowej jednostki wytwórczej. Wierzę, że przy tak dużym zaangażowaniu wszystkich partnerów będziemy szybko rozwijać ten projekt z korzyścią dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej – mówił Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Grzegorz Salwa, Wiceprezes spółki Siechnice Nowa Energia, reprezentujący we władzach spółki Gminę Siechnice dodaje: – Jako pracownik samorządowy od lat zamuję się pozyskiwaniem środków zewnętrznych – stąd z dużą satysfakcją przyjąłem decyzję Pana Premiera o przyznaniu dofinansowania na rzecz prac związanych z rewitalizacją terenów EC Czechnica. To ważny sygnał wskazujący na pozytywną ocenę  przez rząd współpracy pomiędzy Gminą Siechnice, KOGENERCJĄ S.A. i całą Grupą PGE S.A. Pomimo iż przyznana dotacja jest kwotą stosunkowo niewielką, rozpoczyna ona budowę „dotacyjnego CV” tego projektu i ufam, że otwiera drogę do pozyskania znacznie większych środków pochodzących z krajowych oraz unijnych programów dotacyjnych.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Wpis został opublikowany 13 paź 2023 w następujących kategoriach: CSR w energetyce. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć