Technologie

Modernizacja Turbiny Gazowej w Elektrociepłowni „Zielona Góra”

Elektrociepłownia „Zielona Góra” należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE – oraz GE Power podsumowały zakończenie projektu modernizacji turbiny gazowej do najnowszej wersji, w ramach umowy z 2020 r. Celem inwestycji była wymiana istniejącej turbiny na nową, która zapewni dotrzymanie poziomów emisji wymaganych przez Konkluzje BAT, podniesie sprawność wytwarzania oraz zwiększy regulacyjność bloku gazowo-parowego. 

Prowadzona inwestycja była częścią remontu kapitalnego Bloku Gazowo-Parowego (BGP), wybudowanego w 2004 r. W wyniku wymiany poprzedniej turbiny gazowej na jej najnowszą wersję sprawność wzrosła o 3.0 pp. do 37%, a moc brutto ze 126 MW do ok. 145 MW. Podczas gdy emisja tlenku węgla spadła o około 66%, emisja tlenków azotu została zredukowana do poziomu poniżej 30 mg / Nm3 spełniając wymagania BAT.

– Elektrociepłownia „Zielona Góra” dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Polsce bloków gazowo-parowych o mocy 198 MW. Podpisana w 2020 r. umowa na modernizację turbiny gazowej została zrealizowana w terminie, a prace zostały wykonane z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa. Efektami zakończenia tej inwestycji są zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przy jednoczesnym podwyższeniu sprawności tego procesu. Zmniejszenie emisji do środowiska zgodnie z wymaganiami Konkluzji BAT ma bezpośredni wpływ na komfort życia mieszkańców Zielonej Góry – mówi Radosław Czapski, Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Wykonawcą prac modernizacyjnych był GE Power, dostawca technologii wspierających dywersyfikację miksu energetycznego poprzez wykorzystanie takich źródeł energii jak gaz czy OZE.

GE nieprzerwanie wspiera transformację energetyczną Polski oferując światowej klasy technologie i rozwiązania serwisowe. Czerpiąc z dziedzictwa i doświadczenia GE oferujemy naszym Klientom  zaawansowane technologie, celem zwiększenia   potencjału energetycznego aktywów w całym okresie eksploatacji. GE ceni sobie wieloletnią i strategiczną współpracę z Grupą PGE w różnych segmentach energetyki. Jesteśmy dumni z bliskiej współpracy i partnerstwa, jakie zbudowaliśmy z PGE Energia Ciepła realizując projekt modernizacji w Zielonej Górze.  Zaangażowanie obu zespołów zaowocowało bezproblemową realizacją projektu. Poprzez partnerską współpracę aktywnie wspieramy  naszych klientów w osiąganiu sukcesów, oraz pomagamy im utrzymać przewagę konkurencyjną w tej zmieniającej się dynamicznej branży,  jednocześnie przeciwdziałając zmianom klimatu – mówi Sławomir Żygowski, Prezes GE Power w Polsce.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama