OZE

Wiceminister Ireneusz Zyska na 36. edycji konferencji EuroPower i 6. edycji OZEPower

Polityka energetyczna Polski, udział odnawialnych źródeł energii oraz bezpieczeństwo energetyczne to główne tematy rozmów podczas 36. konferencji EuroPower & 6. OZEPower. W wydarzeniu, które odbyło się 7 listopada 2022 r. w Warszawie, udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska.

W trakcie konferencji wiceminister klimatu i środowiska wziął udział w debacie „Jak zapewnić bezpieczeństwo w czasach kryzysu energetycznego?”, podczas której podkreślił, że w czasach kryzysu energetycznego konieczna była rewizja Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

– Trwają wewnętrzne konsultacje dokumentu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przed Radą Ministrów, takie dyskusje mają miejsce również w innych resortach. Później przyjdzie czas na szersze konsultacje w gronie ekspertów. W 2023 r. wchodzi kilka znacznych regulacji, które już odzwierciedlają zmiany – powiedział.

Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska zwrócił także uwagę, że niezwykle ważne są inwestycje w odnawialne źródła energii.

– Do 2030 r. moc zainstalowana w różnych technologiach OZE przekroczy nawet 50 GW, zaś udział odnawialnych źródeł w zużyciu energii brutto może sięgnąć 50%. Należy pamiętać jednak, że rozwój OZE wymaga zapewnienia stabilizacji przez inne źródła energii, np. atom – mówił.

Wiceminister wskazał też na znaczenie rozwoju sektora biogazu i biometanu.

– Komisarz Kadri Simson podczas swojego wystąpienia nawiązała do inicjatywy Biomethane Industrial Partnership, która jest wzorowana na polskim porozumieniu sektorowym na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Inicjatywa Komisji Europejskiej wykorzystuje najlepsze praktyki, gdzie urzędnicy współpracują z branżą i poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń, kreuje się nowe regulacje, które w sposób znaczący przyspieszają rozwój branży – zaznaczył Ireneusz Zyska.

– Będziemy wspierać rozwój biogazowni i biometanowni oraz przemysłu produkującego na potrzeby tego sektora. Wprowadzamy rozwiązania, które zapewnią stabilny rozwój tej branży – dodał.

„Energia OZE w Polsce” to tytuł drugiego panelu, w którym udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Jak podkreślił Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska dąży do stworzenia stabilnego rynku OZE, dającego przewidywalność cen jego uczestnikom, zarówno tym już aktywnym, jak i dopiero potencjalnym.

– Bardzo ważnym elementem rozwoju OZE w Polsce jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Dzięki ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, trwają obecnie procesy inwestycyjne dla morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 5,9 GW. Pierwsze z nich będą przyłączone do sieci elektroenergetycznej już w 2026 r. – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Podczas konferencji Urząd Regulacji Energetyki oraz przedstawiciele pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnej podpisali kartę efektywnej transformacji sieci dystrybucyjnej polskiej energetyki. Karta została opracowana w szerokim gronie interesariuszy i administracji. W jej skład, poza spółkami operatorami systemu i URE, wchodzą przedstawiciele m. in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, czy pełnomocnik ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama