Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja podpisała Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki

7 listopada br. została podpisana Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – porozumienie sektorowe regulatora i operatorów systemów dystrybucyjnych.

W związku z dynamicznymi zmianami, jakie mają miejsce w polskiej energetyce, już w październiku 2021 powołany został Zespół, który rozpoczął wdrażanie przewidywalnej i transparentnej polityki regulacyjnej. Intensywny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) wymaga transformacji sieci elektroenergetycznych także przez PGE Dystrybucję.

– Nowa architektura rynku opiera się coraz częściej na źródłach rozproszonych, stąd konieczne jest dostosowanie sieci dystrybucyjnych do współczesnych realiów – powiedział Prezes Zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek. – PGE Dystrybucja zobowiązała się do opracowania i wdrożenia takich rozwiązań, by wykorzystać potencjał przyłączeniowy naszych sieci – dodaje Jarosław Kwasek.

Podpisanie Karty poprzedziły spotkania, na których wypracowano wspólne cele i założenia. Wśród nich znalazła się diagnoza kluczowych potrzeb związanych z pracą sieci w perspektywie do 2030 r., identyfikacja narzędzi, pozwalających te potrzeby zaspokoić, określenie źródeł finansowania inwestycji przy uwzględnieniu ich wpływu na taryfę, zmiana modelu regulacyjnego OSD oraz wdrożenie zmian legislacyjnych ułatwiających prowadzenie inwestycji. Istotną kwestią było wypracowanie pewnej elastyczności sieci dystrybucyjnej tak, by możliwa była optymalizacja przyłączeń źródeł OZE przy jednoczesnej maksymalizacji odbioru energii z tych źródeł.

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Energetyki jest projektem niezwykle istotnym społecznie. W jej tworzeniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Powołany zespół był wspierany przez niezależnych ekspertów rynkowych – naukowców i praktyków branżowych.

Wypracowanie założeń pozwoliło na podpisanie Karty w trakcie 36. konferencji EuroPOWER i 6. OZE Power. Sygnowanie dokumentu odbyło się 7 listopada 2022 roku. Podpisy złożyli przedstawiciele największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce: PGE Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, Tauron Dystrybucja i Stoen Operator.

Realizując postawienia zawarte w Karcie, PGE Dystrybucja musi wypełniać obowiązki nałożone na OSD w powyższych ustaleniach. Ważnym elementem jest również ciągła kontrola przebiegu procesu transformacji, dokonywana poprzez analizę rezultatów i wprowadzanie niezbędnych korekt w czasie wdrażania pożądanego przebiegu procesów inwestycyjnych.

Działy

Reklama