Elektroenergetyka

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki podpisana!

7 listopada br. podczas 36. Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz 6. OZE POWER Urząd Regulacji Energetyki i pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD): Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator, Tauron Dystrybucja i Stoen Operator podpisali Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki.

Rolą Karty jest przyspieszenie rozwoju systemu dystrybucyjnego, który musi być przygotowany na coraz bardziej dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej, z dużym udziałem źródeł OZE. Sieci elektroenergetyczne stanowią podstawę udanej transformacji energetycznej, jednak wymagają dużych nakładów finansowych oraz właściwego otoczenia regulacyjnego. Karta ma przyczynić się do zapewnienia stabilnego otoczenia regulacyjnego w wieloletnim horyzoncie czasowym. Zawarte porozumienie ma także ułatwić pozyskiwanie przez OSD środków do realizacji inwestycji ze źródeł innych niż taryfa, w tym aplikowanie o środki z budżetu Unii Europejskiej.

Podpisanie karty stanowi zakończenie pierwszego etapu pracy nad usprawnieniem rozwoju systemu dystrybucyjnego. Prace nad kartą trwały od 6 października 2021 r., kiedy miało miejsce spotkanie inauguracyjne Komitetu Sterującego Zespołu ds. opracowania Karty, którego członkiem był przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Pan Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych.

Więcej informacji o porozumieniu jest dostępnych na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Działy

Reklama