Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Tomasz Zdzikot nowym Prezesem KGHM Polska Miedź S.A.

Tomasz Zdzikot, dotychczasowy Wiceprezes KGHM ds. Rozwoju, został prezesem KGHM Polska Miedź S.A. Rada Nadzorcza miedziowego giganta wybrała nowego szefa spółki.

Tomasz Zdzikot od września tego roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, a od października pełnił również obowiązki Prezesa Zarządu KGHM.

Tomasz Zdzikot od kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. Jest także wiceprzewodniczącym rady nadzorczej EXATEL S.A. W latach 2020-2021 był przewodniczącym rady nadzorczej spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. Od listopada 2021 r. jest Przewodniczącym Zespołu Doradców Społecznych Ministra Obrony Narodowej ds. Cyberbezpieczeństwa. W grudniu 2021 r. został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w skład Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Nowy prezes KGHM w latach 2018-2020 pracował na stanowisku Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W tych latach pełnił też funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Odpowiadał m. in. za opracowanie, wdrożenie, a następnie realizację programu podniesienia zdolności Sił Zbrojnych RP do działania w cyberprzestrzeni.

Wcześniej (od 2015 r.) w randze Wiceministra był związany z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był również Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym. W przeszłości Tomasz Zdzikot pełnił również funkcję doradcy zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy oraz doradcy Wojewody Mazowieckiego. Był wiceprezesem Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. – spółki Skarbu Państwa i Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował w Departamencie Prawnym Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym jako wicedyrektor departamentu.

Tomasz Zdzikot jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także m. in. program Top Public Executive organizowany przez IESE Business School w Barcelonie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, a także studia MBA w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Źródło: KGHM Polska Miedź S.A.

Działy

Reklama