Paliwa dla energetyki

Prezes PAA na czele Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Energii Jądrowej

Szef Państwowej Agencji Atomistyki dr Łukasz Młynarkiewicz został wybrany na Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Energii Jądrowej (INLA). Wyboru dokonano podczas XXIII Kongresu INLA, który odbył się w Waszyngtonie.

Nowa funkcja to ważne doświadczenie zawodowe dla Prezesa Agencji, który z wykształcenia jest doktorem nauk prawnych, ale też duże wyzwanie dla Państwowej Agencji Atomistki. PAA  będzie wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska współorganizatorem kolejnego Kongresu INLA Nuclear Inter Jura, który odbędzie się po raz pierwszy w Polsce w 2024 r.

Polska gospodarzem międzynarodowego kongresu ekspertów prawa energii jądrowej

O wyborze dr. Łukasza Młynarkiewicza na Prezesa INLA (International Nuclear Law Association) oraz o wyborze Polski na gospodarza kolejnego, XXIV Kongresu ekspertów z zakresu prawa jądrowego zdecydowano podczas ostatniego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Energii Jądrowej, który odbywał się od 23 do 27 października w Waszyngtonie.

– To zaszczyt, ale też i ważne zadanie dla Polski – ocenił dr Łukasz Młynarkiewicz, Prezes PAA. – Bardzo się cieszymy z tej decyzji, z roli gospodarza Kongresu INLA w 2024 r. Udział tak wielu ekspertów z zakresu prawa jądrowego z całego świata wpisuje się w kontekst przygotowań do realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, ale też wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z wdrażaniem w Polsce nowych technologii, m. in. małych reaktorów modułowych (SMR) – dodał Prezes PAA. Kongres będzie współorganizowany przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Państwową Agencję Atomistyki.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Energii Jądrowej organizuje Kongres średnio co dwa lata. Wydarzenie gromadzi specjalistów z dziedziny energii jądrowej, przedstawicieli międzynarodowych organizacji, urzędów dozoru jądrowego oraz urzędów zajmujących się wykorzystaniem energii jądrowej, a także inwestorów i przedstawicieli świata biznesu z całego świata. Kongres INLA to forum do wymiany doświadczeń w dziedzinie prawa energii jądrowej, przed wszystkim w zakresie licencjonowania obiektów energetyki jądrowej.

„Przemysł jądrowy: następne 50 lat”

To hasło przewodnie ostatniego Kongresu INLA, który w ubiegłym tygodniu odbył się w stolicy Stanów Zjednoczonych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 prelegentów i ponad 120 uczestników z całego świata. W gronie ekspertów była również delegacja Państwowej Agencji Atomistyki, której przewodniczył Prezes PAA dr Łukasz Młynarkiewicz. Prezes Agencji był również jednym z panelistów podczas dyskusji o wdrażaniu nowych programów jądrowych.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Energii Jądrowej

INLA, założona w 1970 r., jest największą organizacją non-profit zrzeszającą około 600 członków z ponad 60 krajów. To eksperci w dziedzinie prawa energii jądrowej – przedstawiciele organów międzynarodowych, rządowych, spółek będących operatorami obiektów jądrowych oraz instytucji edukacyjnych.

Główne cele stowarzyszenia to:

  • promowanie i prowadzenie na poziomie międzynarodowym badań zagadnień prawnych związanych z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej, ze szczególnym uzwględnieniem ochrony ludzi, środowiska oraz mienia,
  • wymiana informacji między członkami INLA,
  • współpraca naukowa.

W ramach swojej działalności INLA organizuje i promuje spotkania, kongresy, debaty, wykłady, konferencje i seminaria oraz wydaje lub uczestniczy w wydawaniu publikacji naukowych.

Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

Działy

Reklama