Paliwa dla energetyki

Uchwała w sprawie budowy elektrowni jądrowej zatwierdzona przez rząd

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce będzie budowana w oparciu o amerykańską technologię przedsiębiorstwa Westinghouse Nuclear – zdecydował rząd. W środę 2 listopada Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Nadzór nad bezpieczną realizacją tego przedsięwzięcia będzie sprawowała Państwowa Agencja Atomistyki.

Jak wynika z przyjętej przez rząd uchwały, w Polsce zbudowana zostanie elektrownia jądrowa o mocy elektrycznej do 3750 MWe w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej ruszy w 2026 r., a przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to 2033 r. Pierwsza elektrownia jądrowa ma zostać wybudowana w północnej Polsce. Realizacja projektu jądrowego odbędzie się  przy współpracy z rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Ważna rola PAA w programie jądrowym

Państwowa Agencja Atomistyki jest obok ministra właściwego ds. energii oraz inwestora (PEJ) jedną z trzech najważniejszych instytucji, zaangażowanych w Program polskiej energetyki jądrowej. Jako regulator (czyli dozór jądrowy) PAA będzie sprawowała nadzór nad bezpieczną realizacją inwestycji, a później nad działalnością (eksploatacją) elektrowni. Prezes Agencji odpowiada m.in. za wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, a inspektorzy PAA będą przeprowadzali liczne kontrole. Państwowa Agencja Atomistyki, na każdym etapie cyklu życia obiektu jądrowego, ma sprawdzać, czy inwestor spełnia wyśrubowane wymagania związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

Wniosek w sprawie analiz bezpieczeństwa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej złożony do PAA

We wrześniu br. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która pełni rolę inwestora w programie jądrowym, złożyła do PAA wniosek o uzyskanie ogólnej opinii Prezesa PAA dotyczącej weryfikacji analiz bezpieczeństwa planowanych elektrowni jądrowych.

W toku procesu uzyskiwania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej jej inwestor jest zobowiązany nie tylko do przedstawienia analiz potwierdzających bezpieczeństwo projektowanego obiektu jądrowego, ale również do zapewnienia niezależnej weryfikacji tych analiz. Na podstawie wniosku spółki PEJ, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki oceni proponowany zakres i szczegółowość weryfikacji, uwzględniając zarówno krajowe, jak i międzynarodowe wymagania odnośnie do bezpieczeństwa jądrowego. Na wydanie decyzji w tej sprawie Prezes PAA ma 6 miesięcy. W przypadkach bardziej skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 9 miesięcy.

Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

Działy

Reklama