Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Ustawa o cenach maksymalnych to zdemolowanie rynku energii

Apel do Marszałka Senatu przedstawicieli branży OZE i innych branż sektora prywatnego to wołanie o pomoc wobec ustawy o limitach cenowych na polskim rynku energii. Regulacja zawiera zasadnicze błędy, a przemysł domaga się ich poprawy. Decyzja o pogrzebaniu rozwoju odnawialnych źródeł w Polsce zapadła w zaledwie kilka dni, bez konsultacji z branżą. 

Organizacje reprezentujące branże energetyczne, przemysł i przedsiębiorców domagają się zmian w projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej, który zyskał poparcie Sejmu na glosowaniu 20 października. Wskazane zostały elementy wymagające poprawy i konkretne propozycje zmian. 10 podmiotów reprezentujących branżę energetyki odnawialnej oraz inne branże sektora prywatnego zaapelowały dziś w Senacie do Marszałka prof. Tomasza Grodzkiego o uwzględnienie postulatów branży w dalszych obradach nad projektem. 

PRZECZYTAJ CAŁĄ TREŚĆ APELU DO MARSZAŁKA SENATU 

Sygnatariusze apelu do Marszałka Senatu wskazują, że rozumieją pilną potrzebę przyjęcia rozwiązań mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. jednak przyjęte przez Sejm RP rozwiązania niosą za sobą ryzyko niewspółmiernej ingerencji w rynek energii elektrycznej co może doprowadzić do zapaści gospodarczej. Nadmierne ograniczenie przychodów wytwórców może w dłuższej perspektywie spowodować załamanie inwestycyjne w sektorze oraz liczne bankructwa dużych zakładów.

– Projekt ustawy o limitach cenowych wymaga zasadniczych zmian, które uwzględnią specyfikę umów PPA oraz nie będą zniechęcały do inwestowania w odnawialne źródła. Chętnie podejmiemy merytoryczny dialog i współpracę z politykami, by zoptymalizować rządowy projekt ustawy zgodnie z postulatami – mówi Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

– Komisja Europejska wychodząc z rekomendacją ograniczenia cen energii dla obiorców, jasno wskazała, że należy zachować wszelkie sygnały do inwestycji w odnawialne źródła energii, które w długim terminie leczą nas z kryzysu – wskazywał Michał Hetmański, Prezes Fundacji Instrat.

Z kolei prezes Instytutu Jagiellońskiego podkreślał, że barbarzyńska wojna Rosji przeciwko Ukrainie nie może być pretekstem do dewastowania rynku energii. – Jednym z powodów naszego przystąpienia do apelu jest zdjęcie obliga giełdowego, czyli obowiązku handlowania energią przez giełdę, które może być przyczynkiem do gigantycznej korupcji – ostrzegał Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

– Cieszymy się, że ustawa ws. cen maksymalnych, która budzi tak poważne obawy spotkała się z refleksją Wysokiej Izby. Uważamy, że na konkurencyjnym rynku energii powinni funkcjonować rożni sprzedawcy oraz różne formy kontraktacji energii. Jeśli sugerowane zmiany nie zostaną przyjęte czeka nas regres w obszarze odnawialnych źródeł energii, które już dzisiaj są mocno hamowane – zaznaczał Sebastian Kwapuliński, Wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.

Branża OZE i przemysł wskazują trzy główne obszary, które zagrażają dalszemu rozwojowi rynku odnawialnych źródeł. Pierwszym jest uwzględnienie w projekcie ustawy odmiennego charakteru korporacyjnych umów zakupu energii – cPPA, które regulują korzystne i stabilne warunki długoterminowego zakupu energii, a nie tak jak ustawa do dnia 30 czerwca 2023 r. Przyjęte przez Sejm rozwiązanie oznacza zablokowanie tego rynku oraz zwiększenie ryzyka inwestycyjnego.

Drugim aspektem jest zmiana sposobu odpisu na Fundusz. System zaprojektowany w ustawie niesie za sobą bardzo wysoki poziom niepewności prawnej w zakresie ustalenia wielkości odpisu na Fundusz dla podmiotów, które będą zobowiązane ten odpis kalkulować i odprowadzać do Funduszu, jak również doprowadzi do niewypłacalności, a w konsekwencji bankructw spółek obrotu.

Ostatnim elementem, który sugeruje branża jest szczególne rozwiązanie dla wytwórców energii elektrycznej w kogeneracji przy obliczaniu limitu ceny na potrzeby odpisu na Fundusz. Ustawa powinna zaadresować szczególną sytuację wytwórców, którzy produkują energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, i tym samym nakazywać przy obliczaniu limitu ceny na potrzeby odpisu na Fundusz uwzględnienie łącznych przychodów i kosztów oraz uzasadnionego zysku z działalności w zakresie wytwarzania zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej.

Sygnatariuszami apelu do Marszałka Senatu są: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacja Instytut Reform, Fundacja Instrat, Fundacja RE-Source Poland Hub, Instytut Jagielloński, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME oraz UN Global Compact Network Poland.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Działy

Reklama