Elektroenergetyka

OIRE opublikował ważne materiały dotyczące Procesu Migracji Danych

OIRE dodał na stronie internetowej opis procesu nadawania kodu identyfikacyjnego EIC (Energy Identification Code)  – który jednoznacznie identyfikuje podmioty na europejskim rynku energii elektrycznej. Posiadanie kodu EIC przez wszystkich Uczestników migracji jest niezbędne do przeprowadzenie procesu migracji danych do systemu CSIRE (zakładka Kody EIC w Migracji).

Zmodyfikowano również obszar informacji poświęconych migracji – zmianie uległa nazwa zakładki głównej na Proces Migracji Danych CSIRE oraz utworzono cztery nowe zakładki, w których będą publikowane materiały poświęcone zagadnieniom procesu migracji.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama