Edukacja

Minister Anna Moskwa powołała członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej drugiej kadencji

– Bardzo cieszę się, że młodzi ludzie tak aktywnie włączyli się w działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Dziękuję ustępującemu zespołowi Młodzieżowej Rady Klimatycznej I kadencji i witam jej nowych członków – powiedziała Minister Klimatu i Środowiska podczas uroczystego powołania II kadencji MRK, które miało miejsce 17 października 2022 r.

Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, środowisko w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu i Środowiska, w tym proponowanie rozwiązań.

Celem powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska jest:

  • zwiększenie uczestnictwa młodych osób w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych z obszarów klimat i energia i środowisko,
  • pogłębianie świadomości ekologicznej wśród młodzieży,
  • podnoszenie świadomości młodzieży na temat wpływu własnych działań na stan środowiska,
  • dialog i współpraca z osobami, którym bliska jest troska o lepszą przyszłość naszej planety.

W skład Rady wchodzi 32 młodych, zaangażowanych ludzi, którzy chcą współtworzyć politykę klimatyczną w Polsce i aktywnie działać na rzecz ochrony klimatu. Każde z 16 województw ma w Radzie swojego reprezentanta. Kadencja Rady trwa 2 lata.

– Wierzę, że udział w pracach Młodzieżowej Rady Klimatycznej pozwolił Państwu zdobyć nowe doświadczenie i nawiązać wiele ważnych znajomości. Mam nadzieję, że będzie wstępem do realizacji wielu ambitnych inicjatyw podejmowanych w trosce o klimat i środowisko. Życzę Państwu wielu sukcesów – powiedziała Minister Anna Moskwa.

W ciągu dwóch lat działalności Młodzieżowej Rady Klimatycznej jej członkowie mieli okazję angażować się w szereg ważnych inicjatyw m. in.:

  • w prace Zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocję ekologicznych warunków życia,
  • opiniowanie i analizę projektów rozporządzeń, ustaw, programów: m. in. dot. odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, dodatku węglowego, programu „Mój Prąd” i programu „Czyste Powietrze”, a także przygotowanie szeregu stanowisk dot. m. in. niezależności energetycznej Polski, energetyki wiatrowej, gazu ziemnego czy strategii wodorowej,
  • reprezentację Rady zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, m.in. podczas posiedzenia Rady ds. Młodzieży, Wiedeńskiego Forum Energii, VI Konferencji Naukowej Bezpieczeństwa Energetycznego, Europejskim Kongresie Gospodarczym, COP 26 w Glasgow i wielu innych,
  • w kampanię Ministerstwa Klimatu i Środowiska #OszczędzamyEnergię, promocję hasła Rady: „Wspólnie chrońmy klimat”, a także w cykl debat #PorozmawiajmyoKlimacie i wiele innych.

Podczas spotkania wybrane zostało tez Prezydium Młodzieżowej Rady Klimatycznej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama