Paliwa dla energetyki

Posiedzenie Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Paryżu

W dniach 13-14.10. odbywa się w Paryżu 281. posiedzenie Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). W trakcie spotkania, którego głównym celem są kwestie bezpieczeństwa zaopatrzenia rynków energetycznych, Polskę reprezentuje Wiceminister Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio.

Podczas posiedzenia omówione zostały m. in. obecna sytuacja na rynku naftowym, w tym wpływ ostatniej decyzji OPEC na rynek, stan zabezpieczenia rynku gazowego oraz wydarzenia na rynku paliw odnawialnych.

Wiceminister Dziadzio wskazał, że w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych szczególne znaczenie dla Polski ma solidarność pomiędzy państwami członkowskimi. Podkreślił także potrzebę pełnego wykorzystania potencjału MAE dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

– Państwa członkowskie dysponują dużym potencjałem zapasów i produkcji ropy naftowej i paliw, który powinien być wykorzystany dla wsparcia bilansowania rynków – mówił Wiceminister Dziadzio.

Dodał, że obecna sytuacja geopolityczna stawia nas przed nowymi wyzwaniami także w zakresie rynku gazu ziemnego. W chwili obecnej szczególnie ważne jest zapewnienie solidarności w osiągnięciu suwerenności energetycznej poprzez dywersyfikację dostaw gazu ziemnego oraz inwestycje w rozbudowę sieci gazociągów i infrastruktury magazynowej.

Przedstawiciele państw wymienili opinie na temat środków krótko- i długoterminowych, które powinny zostać zastosowane dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz oczekiwań odnośnie wsparcia ze strony Międzynarodowej Agencji Energii.

Podczas working lunch, którego tematem przewodnim była transformacja, wiceminister Piotr Dziadzio zwrócił uwagę na ochronę infrastruktury krytycznej oraz na wzmocnienie w tym zakresie współpracy MAE i NATO.

Zauważył, że bezpieczeństwo rynków energii i bezpieczna transformacja energetyki będą możliwe tylko wtedy, gdy inwestycje na rynkach paliw kopalnych i w transformację energetyki będą prowadzone równolegle i będą dobrze zharmonizowane.

Podczas wizyty w Paryżu wiceminister Dziadzio spotkał się także z Dyrektorem Wykonawczym Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatihem Birolem oraz Przewodniczącym Rady Zarządzającej MAE Andersem Hoffmannem. Tematem rozmowy były priorytety Polski dotyczące współpracy z MAE.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama