Elektroenergetyka

Spółki Skarbu Państwa gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski

– Obecnie robimy wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski – mówi Wicepremier Jacek Sasin podczas konferencji w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Bezpieczeństwo energetyczne zapewniają spółki Skarbu Państwa, gwarantując Polakom dostawy węgla, gazu, ropy i energii elektrycznej. Wśród wiodących spółek są m.in. PGG, Węglokoks, Enea, Tauron, PGE, Orlen, PGNiG.

– Nie ma wolności bez własności. To oznacza, że zapewnienie niezależności energetycznej kraju jest możliwe, ponieważ spółki energetyczne są własnością państwa, co pozwala podejmować Polsce samodzielne decyzje gospodarcze – uzasadnia Wicepremier Jacek Sasin.

Polska w ostatnich latach inwestując w strukturę energetyczną, jak rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, Baltic Pipe i budowa połączeń z Litwą, Czechami i Słowacją, bardziej niż inne kraje regionu przygotowała się na obecny kryzys. Dzięki nowym inwestycjom Polska uniezależniła się od dostaw z kierunku wschodniego. W 2015 r. z Rosji pochodziło aż 90% gazu, obecnie 0%.

– Mamy zarezerwowane 8 mld m3 gazu od nowego roku w Baltic Pipe, kontrakty i własne wydobycie w Norwegii na poziomie 6,5 mld m3. Obecnie zużywamy 17 mld m3 gazu rocznie, a 4 mld pochodzi z własnego wydobycia. Magazyny gazowe mamy wypełnione w 100% – mówi wicepremier Jacek Sasin.

Polska energetyka oparta jest przede wszystkim na węglu kamiennym. Krajowe wydobycie tylko częściowo pokrywa zapotrzebowanie, dlatego konieczny jest import na poziomie 17 mln ton do końca roku, z czego 4,6 mln ton trafi do odbiorców indywidualnych. PGE Paliwa uruchomiły sprzedaż bezpośrednią dla odbiorców końcowych po cenach bez marż pośredników. Koncern współpracuje z samorządami w zakresie dostaw węgla dla mieszkańców.

– Wspólnie z Grupą PGE opracowaliśmy koncepcję podziału polskiej energetyki na dwa odrębne nurty – energetykę węglową, ale również inwestycje w nowe źródła energii, tj. geotermia, offshore, fotowoltaika – mówi Wicepremier Jacek Sasin.

Orlen oraz PGE w najbliższych latach planują także duże inwestycje w odnawialne źródła energii. Planowana budowa Baltic Power przez Orlen – do 2024 r. zasili 1,2 GW czystą energią milion polskich rodzin.

Ważnym elementem naszej przyszłej strategii energetycznej będzie energetyka jądrowa, oparta nie tylko o klasyczne elektrownie jądrowe, ale również nowe technologie, tj. małe reaktory jądrowe, tzw. SMR-y.

PGE wybuduje 2 morskie farmy wiatrowe, które do 2030 r. zasilą 2,5 GW czystą energią 2 mln polskich rodzin.

 Jako rząd robimy wszystko, aby Polacy w tych trudnych czasach czuli się bezpieczni i nie mieli poczucia, że Państwo pozostawiło ich samym sobie – podsumował Jacek Sasin.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Działy

Reklama