Elektroenergetyka

Fitch utrzymał rating TAURONA na stabilnym poziomie

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating TAURONA na poziomie –BBB- z perspektywą stabilną. W raporcie zwrócono uwagę na kluczową rolę segmentu dystrybucji w EBITDA Grupy, perspektywę wydzielenia kopalni i elektrowni węglowych ze struktur Grupy oraz przyspieszenie Zielonego Zwrotu TAURONA. 

– Agencja Fitch w swoim raporcie utrzymała ocenę TAURONA na poziomie BBB- z perspektywą stabilną. Analitycy po raz kolejny wskazali na solidną pozycję rynkową Grupy jako największego dystrybutora energii elektrycznej w Polsce oraz zwrócili uwagę na podejmowane działania dotyczące realizacji założeń Zielonego Zwrotu TAURONA – mówi Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia. – Przedstawiciele agencji Fitch podkreślili znaczenie wydzielenia kopalń i konwencjonalnych aktywów węglowych do Skarbu Państwa, co istotnie przełoży się na zwiększenie zdolności TAURONA w zakresie pozyskiwania finansowania i przyspieszenia zielonej transformacji Grupy – dodaje wiceprezes TAURONA.

W analizie uwzględniono stabilną pozycję regulowanego segmentu dystrybucja w EBIDTA Grupy TAURON (73% w 2021 roku) oraz pozycję koncernu jako największego dystrybutora energii w Polsce, co przekłada się na solidny i przewidywalny model działalności Grupy.

W ocenie Agencji sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa trzech kopalni węgla kamiennego należących do Grupy jest zgodna z procesem reorganizacji sektora energetyki konwencjonalnej i jednocześnie ze strategią Grupy TAURON. Zdaniem Fitch zbycie przez TAURON kopalni pozytywnie wpłynie na profil biznesowy i finansowy TAURON zwiększając możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i przyspieszenia procesu zielonej transformacji.

Jednocześnie Agencja wskazała, iż realizacja transakcji zbycia wytwórczych aktywów węglowych do NABE również pozytywnie wpłynie na działalność Grupy TAURON, pozwalając skupić się na bardziej przewidywalnej, regulowanej dystrybucji energii elektrycznej i wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł. W przewidywaniach Fitch, sprzedaż wytwórczych aktywów węglowych do NABE również wpłynie na polepszenie profilu kredytowego TAURON, a także postrzeganie Spółki w kategoriach spełniania założeń ESG.

W raporcie zwrócono też uwagę na wdrażaną zmianę kierunków strategicznych Grupy. Zielony Zwrot TAURONA zakłada znaczące inwestycje w obszarze OZE. Do 2025 r. Grupa planuje dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej w OZE, zaś do końca 2030 r. na poziomie 3700 MW – w porównaniu do 600 MW na koniec 2021 r.

Przedstawiciele Fitch podkreślili, że spodziewają się także wzrostu udziału OZE w EBITDA Grupy ze średnio 8% (2020-2021 r.) do 10% (2022-2026 r.).

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama