Ciepłownictwo

Warsztaty dla wykonawców z PGE Energia Ciepła – za nami czwarta edycja

Przedstawiciele firm, biorących udział w projektach inwestycyjnych branży energetycznej, właśnie zakończyli „Warsztaty dla wykonawców” organizowane przez PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Potencjalni wykonawcy inwestycji spółki, zapoznali się z planami inwestycyjnymi oraz modernizacjami, a także z zasadami prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych.

To już czwarta edycja Warsztatów dla wykonawców z PGE Energia Ciepła. Uczestnicy warsztatów, w których wzięło udział ponad 500 osób z kilkudziesięciu firm, mieli możliwość zapoznania się z wewnętrznymi procedurami PGE oraz narzędziami, za pomocą których prowadzone są postępowania przetargowe PGE Energia Ciepła, czyli portalami zakupowymi.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Warsztaty dla wykonawców cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Ambicją PGE Energia Ciepła jest rozwój nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce. Komunikacja i zarządzanie relacjami z naszymi partnerami biznesowymi są kluczowe w procesach przetargowych – mówi Maciej Jankiewicz, Wiceprezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Warsztaty dla wykonawców to także okazja do otwartej dyskusji, wymiany dobrych praktyk oraz omówienia najczęstszych problemów, występujących przy składaniu wniosków przetargowych.

PGE Energia Ciepła realizuje postępowania przetargowe i wybiera wykonawców według najwyższych standardów, w oparciu o wewnętrzne procedury Grupy PGE oraz zapisy Prawa o zamówieniach publicznych. Ideą warsztatów jest m.in. przygotowanie zainteresowanych współpracą z PGE Energia Ciepła wykonawców, czego efektem jest nie tylko dbałość o rzetelną realizację naszych projektów, ale też pomoc przedsiębiorcom z branży. To przekłada się na dobrą współpracę, a przecież rocznie mamy ponad 1500 postępowań przetargowych – mówi Maciej Jankiewicz.

Celem warsztatów było omówienie z obecnymi i potencjalnymi wykonawcami inwestycji PGE Energia Ciepła modernizacji obecnych i budowy nowych mocy wytwórczych, a także planowanych postępowań przetargowych. Podczas spotkania przedstawione zostały również poszczególne etapy procesu zakupowego oraz wynikające z nich uwarunkowania prawne.

W ub. r. PGE Energia Ciepła rozpoczęła szereg inwestycji, w należących do spółki 16 elektrociepłowniach – inwestycje związane są głównie z przejściem na niskoemisyjne paliwo gazowe. Obecnie PGE Energia Ciepła prowadzi projekty inwestycyjne związane z budową nowych, kogeneracyjnych źródeł gazowych w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu.

– W 2021 r. wybraliśmy wykonawców, którzy wybudują kotłownie rezerwowo-szczytowe w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Lublinie i Bydgoszczy. Ponadto zainaugurowaliśmy projekty związane z wykorzystaniem wielkoskalowych pomp ciepła w Rzeszowie i Krakowie. W PGE Energia Ciepła nie tylko inwestujemy w nowe instalacje, ale także modernizujemy istniejące, stosując unikatowe na polskim rynku technologie. W związku z tak dynamicznym rozwojem, warsztaty dla wykonawców są zarówno nam, jak i przedsiębiorstwom bardzo potrzebne – podsumowuje Maciej Jankiewicz, Wiceprezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama