Paliwa dla energetyki

Polska Elektrownia Jądrowa: Rozmowy z samorządem o inwestycjach w infrastrukturę

Prace związane z projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, zaawansowanie stanu realizacji infrastruktury towarzyszącej inwestycji oraz współpraca z przedstawicielami mieszkańców regionu – to główne tematy rozmów, które 6 października odbyły się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Gabrieli Lisius, starosty wejherowskiego.

W trakcie rozmów, które w tej formule odbyły się już po raz trzeci w tym roku, omówiono zarówno aktualny status projektu elektrowni jądrowej, jak i planowane w najbliższym czasie działania związane z inwestycją. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PEJ, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna oraz starostowie powiatów wejherowskiego Garbriela Lisius, puckiego Jarosław Białk i lęborskiego Alicja Zajączkowska, a także wójtowie gmin Choczewo, Krokowa, Gniewino, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Wejherowo i burmistrz miasta Łeba. Dyskutowano także o zaawansowaniu prac nad wybranymi elementami infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej na Pomorzu, czyli drogami dojazdowymi, połączeniami kolejowymi oraz sieciami przesyłowymi. Informacje na ich tematach przedstawiali, bezpośrednio odpowiadający za ich realizację, reprezentanci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

– Dzięki podpisanemu w ub. r. porozumieniu o współpracy z lokalnymi samorządami, jesteśmy na bieżąco informowani o postępach prac i planowanych działaniach związanych z budową pierwszej elektrowni jądrowej na terenie powiatu wejherowskiego. Szczególnie interesuje nas kwestia infrastruktury towarzyszącej, która musi powstać w związku z tą inwestycją. Chodzi o sieci przesyłowe, nowe drogi, linie kolejowe, zaplecze socjalno-bytowe, infrastrukturę oświatową i zdrowotną. Zależy nam, aby udział w tym miały również lokalne firmy, bo to wpłynie na rozwój gospodarczy naszego regionu – powiedziała Gabriela Lisius, Starosta wejherowski.

Spotkanie w Wejherowie nie jest jedynym, które w ostatnim czasie odbyło się w związku z projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 28 września w Choczewie miało miejsce także kolejne posiedzenie grupy roboczej utworzonej w celu prowadzenia szczegółowych ustaleń w temacie współpracy przy budowie elektrowni na Pomorzu. Udział wzięli w nim m.in. przedstawiciele spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, sołectw, Urzędu oraz Rady Gminy Choczewo. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o statusie inwestycji i związanych z nią działaniach planowanych do realizacji jeszcze w tym roku. W ramach współpracy z gminą Choczewo dyskutowano również nad szczegółowymi rozwiązaniami związanymi z lokalnie planowanymi elementami infrastruktury towarzyszącej.

– Powstanie elektrowni jądrowej na Pomorzu wiąże się m.in. z rozwojem szeregu elementów wchodzących w skład infrastruktury towarzyszącej tej inwestycji. Udział samorządu, który najlepiej zna swój region i jego potrzeby, jest dla nas bardzo istotna. Nie tylko nawiązaliśmy w tym roku taką współpracę, ale i regularnie spotykamy się, by omówić postęp w realizacji inwestycji oraz możliwości współpracy – podkreśla Joanna Szostek, odpowiedzialna w Polskich Elektrowniach Jądrowych za komunikację i relacje z otoczeniem.

Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Działy

Reklama