Paliwa dla energetyki

Politechnika Łódzka wykształci specjalistów we współpracy ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe

Rozwój potencjału kadrowego w sektorze energetyki jądrowej, lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy, promocja nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w przemyśle jądrowym to główne cele umowy o współpracy zawartej pomiędzy Politechniką Łódzką i spółką Polskie Elektrownie Jądrowe.

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik, podpisując porozumienie podkreślił – Przemysł jądrowy jest branżą, która, zgodnie z zapowiedziami budowy pierwszych reaktorów energetycznych, znacząco rozwinie się w Polsce już w niedalekiej przyszłości. Będzie ona potrzebowała dobrze wykształconych kadr, a uczelnia jest miejscem, które oferuje możliwości kształcenia przez całe życie. Działania, które zainicjują naszą współpracę ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe związane są z międzywydziałowymi studiami podyplomowymi w zakresie energetyki jądrowej. Ich absolwenci będą już niebawem bardzo potrzebni.

W programie studiów, obok zajęć obejmujących stricte techniczne aspekty, jego autorzy przewidzieli przedmiot dotyczący tak ważnego problemu, jakim jest społeczno-socjologiczne uwarunkowanie rozwoju energetyki jądrowej. W tej dziedzinie spółka Polskie Elektrownie Jądrowe dysponuje niezbędnym doświadczeniem.

– Tak duża, strategiczna pod względem bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz ochrony klimatu inwestycja stanowi wyzwanie nie tylko organizacyjno-projektowe, ale również w aspekcie tworzenia potencjału kadrowego branży. Jako inwestor odpowiedzialny za projekt, budowę, a następnie eksploatację pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej już w tym momencie posiadamy unikalne doświadczenie, a na pokładzie naszej spółki mamy talenty z rozległą praktyką w międzynarodowych projektach jądrowych. W związku z intensyfikacją działań i przygotowaniami do procesu rozpoczęcia budowy zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów i ekspertów gotowych włączyć się w ten strategiczny z punktu widzenia interesów państwa projekt będzie rosnąć. Wierzymy, że współpraca z Politechniką Łódzką pozwoli na skuteczną budowę potencjału kadrowego sektora jądrowego – mówi Aleksandra Rębecka, Dyrektor Pionu Personalno-Organizacyjnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

W umowie przewidziano także możliwość odbywania w Spółce staży przez najlepszych absolwentów studiów.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się 7 października w rektoracie Politechniki Łódzkiej, z udziałem sygnatariuszy umowy: rektora prof. Krzysztofa Jóźwika i Aleksandry Rębeckiej – dyrektor Pionu Personalno-Organizacyjnego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

W wydarzeniu uczestniczyli ponadto:

ze strony Politechniki Łódzkiej: dziekan Wydziału Chemicznego prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik i przedstawiciele Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej: prof. Piotr Ulański i dr hab. inż. Piotr Szajerski.

Ze strony Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. – Natalia Białczak-Błaziak i Paweł Rybka z Działu HR.

Źródło: Polskie Elektrowni Jądrowe sp. z o.o. 

Działy

Reklama