Elektroenergetyka

Spotkanie minister Anny Moskwy z minister gospodarki i infrastruktury Estonii Riiny Sikkut

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa rozmawiała z Riiny Sikkut, Minister Gospodarki i Infrastruktury Republiki Estońskiej, która przebywała w Warszawie w związku udziałem w Warsaw Security Forum. Spotkanie odbyło się 4 października 2022 r.

Tematem spotkania były sprawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju energetyki jądrowej, oraz aktualnej sytuacji na rynku energii elektrycznej oraz gazu.

Minister Anna Moskwa podkreśliła, że dzięki wcześniej przeprowadzonym inwestycjom dywersyfikacyjnym, w tym budowie terminala LNG w Świnoujściu, interkonektora z Litwą, Słowacją i Baltic Pipe, Polska ma szerokie możliwości importu gazu ziemnego z kierunków innych niż rosyjski. Kolejne inwestycje, m. in. budowy terminala FSRU w Gdańsku, dodatkowo zwiększą niezależność energetyczną Polski oraz zapewnią jej bezpieczeństwo energetyczne.

– Gazociąg GIPL oraz synchronizacja sytemu energetycznego państw bałtyckich z Europą kontynentalną to ważne projekty w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej dla całego regionu. Istotne jest, aby kontynuować dalszą synchronizację systemów energetycznych, obejmując tymi działaniami również kraje bałtyckie. Jest to najlepszy wyraz solidarności w ramach bezpieczeństwa energetycznego – podkreśliła Minister Anna Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska przedstawiła także informacje na temat polskiego systemu energetycznego, w tym rozwoju inwestycji w OZE, morskiej energetyce wiatrowej, jak i energetyce jądrowej.

Panie Minister rozmawiały także o konkretnych inicjatywach państw członkowskich do podjęcia na forum UE w celu zaradzenia wysokim cenom energii.

– Zdaniem Polski konieczne jest natychmiastowe rozwiązanie problemu wysokich cen gazu u jego podstaw, czyli wprowadzenie limitu cenowego na gaz importowany do UE – podkreśliła Minister Moskwa.

Poruszono także kwestie wysokich cen uprawnień ETS. Polska proponuje sztywne ceny za uprawnienia do emisji CO2. Panie Minister zgodziły się, że stanowcze działania UE są konieczne w tym obszarze. Estonia zadeklarowała pełne poparcie dla proponowanych przez Polskę działań.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama