Elektroenergetyka

Klienci Enspiriona zredukowali moc na wezwanie PSE

23 września Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły dwa trwające godzinę tzw. okresy zagrożenia na rynku mocy. W efekcie jednostki wytwórcze miały za zadanie dostarczyć odpowiedni poziom mocy, a odbiorcy energii elektrycznej świadczący usługę DSR musieli ograniczyć swoje zapotrzebowanie. Wśród nich są także klienci Enspiriona, spółki z Grupy ORLEN.

Usługa DSR (ang. Demand Side Response) to czasowe obniżenie przez zakontraktowanych odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię. Firmy, które podpiszą tego typu umowę, otrzymują wynagrodzenie za gotowość do redukcji zużycia mocy na wezwanie Operatora Systemu Przesyłowego (PSE).

Obecnie na rynku mocy zakontraktowanych jest łącznie 889 MW mocy redukcji, przy czym piątkowy, skorygowany przez Operatora Systemu Przesyłowego obowiązek wynosił 84% tej wartości, czyli ok. 747 MW.

– W imieniu spółki Enspirion chciałbym pogratulować wszystkim uczestnikom piątkowej redukcji odpowiedzialnej postawy oraz podziękować za potwierdzone w działaniu zaangażowanie, które bezpośredni sposób przekłada się na  w zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wstępne dane powykonawcze wskazują, że realizacja skorygowanego obowiązku mocowego w wysokości 320 MW przebiegła wzorcowo – mówi Tomasz Lesiewicz, Prezes Zarządu Enspiriona, agregatora usług DSR z Energi z Grupy ORLEN.

Skuteczna realizacja zakontraktowanych przez stronę popytową obowiązków mocowych  podczas tak wymagającego sprawdzianu, jakim był okres zagrożenia na rynku mocy, dowodzi zasadności kontynuacji prac na dalszym rozwojem usług elastyczności w Polsce.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama