Paliwa dla energetyki

Otwarcie gazociągu Baltic Pipe

– To nie jest przypadek, że w tym roku ukończyliśmy tyle inwestycji gazowych. Od dawna wiedzieliśmy, że współpraca ze Wschodem wymaga pilnej rewizji – powiedziała Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podczas konferencji prasowej poświęconej uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe. Wydarzenie miało miejsce 27 września 2022 r. w Goleniowie.

Gazociąg Baltic Pipe służyć ma dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski i Danii oraz innych państw regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Zapewni on Polsce bezpośredni dostęp do złóż gazu zlokalizowanych na Szelfie Norweskim. Nowe połączenie międzysystemowe pomiędzy Polską a Danią wpłynie istotnie na zwiększenie stabilności, bezpieczeństwa i konkurencyjności rynku gazu w tej części Europy.

– Baltic Pipe to obok terminali LNG, czy polsko-litewskiego gazociągu GIPL, jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych, dzięki którym polski system gazowy, jako jeden z niewielu w Unii Europejskiej, może w pełni zrezygnować z dostaw gazu z Rosji. Mamy najwięcej wejść i interkonektorów w UE. Jesteśmy połączeni m.in. ze Słowacją, Litwą, Danią i Norwegią. Możemy wspierać bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polaków, ale też państw naszego regionu. Jesteśmy po bezpiecznej stronie – powtarzamy to w absolutnym poczuciu odpowiedzialności – mówiła Minister Anna Moskwa.

W uroczystości otwarcia gazociągu na tłoczni w Goleniowie wzięli udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządu Królestwa Danii i Rządu Królestwa Norwegii.

Na marginesie uroczystości minister Anna Moskwa spotkała się z Ministrem ds. Ropy Naftowej i Energii Królestwa Norwegii Terje Aasland, Ministrem ds. Klimatu, Energii i Zaopatrzenia Królestwa Danii Danem Jørgensenem oraz Ditte Juul Jorgensen, Dyrektor Generalną DG ENER.

Minister Anna Moskwa i minister Dan Jørgensen podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Klimatu, Energii i Zaopatrzenia Królestwa Danii. Jego celem jest ustanowienie ram wzajemnie korzystnej współpracy, w zakresie przyspieszenia globalnej transformacji energetycznej i wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama