Paliwa dla energetyki

BUMECH SA z umową na dostawy węgla z RPA

Realizując wcześniejsze zapowiedzi, Grupa Kapitałowa Bumech S.A. podpisała w dniu 27 września 2022 r. umowę określającą warunki sprowadzania węgla energetycznego do Polski z Republiki Południowej Afryki. Surowiec ma trafiać do Polski drogą morską od listopada bieżącego roku do końca marca 2024 r.

Celem umowy jest powiększenie, przez Grupę Kapitałową Bumech S.A., w której skład wchodzi Kopalnia Węgla Kamiennego SILESIA w Czechowicach – Dziedzicach, ilości węgla oferowanego klientom kopalni przeznaczonego na potrzeby branży energetycznej w Polsce. Rozpoczęcie tej współpracy stanowi istotne wsparcie dla poprawy krajowych zdolności importowych węgla energetycznego oraz jest jednym z elementów niezbędnej dywersyfikacji dostaw surowców strategicznych.

Umowa daje Grupie Kapitałowej Bumech S.A. swobodę w ustalaniu ilości sprowadzanego do Polski węgla, przy założeniu, że w pierwszych miesiącach realizacji kontraktu spółka sprowadzać będzie do Polski nie mniej niż 50.000 ton miesięcznie, a w miarę realizacji umowy nastąpi wzrost ilości sprowadzanego surowca do poziomu 100.000 ton miesięcznie.

Podczas procesu wyboru oferenta z RPA władze Spółki położyły szczególny nacisk na znalezienie zagranicznego oferenta gwarantującego dostawę węgla o ściśle określonych parametrach i  jakości, koniecznych do zapewnienia produkcji z tego surowca mieszanek odpowiednich dla polskich klientów.

– Od momentu powstania zarysu tego projektu w grę wchodził zakup węgla wyłącznie o odpowiedniej jakości i ściśle określonych parametrach. To kluczowe z punktu widzenia potrzeb naszych klientów, którzy oczekują konkretnego produktu oraz naszych wymogów produkcyjnych. 4 miesiące trwały prace nad  doborem właściwego źródła, posiadającego produkt, zbliżony do parametrów polskiego węgla. Chcemy w obszarze importu, uczestniczyć w całym procesie produkcyjno-logistycznym, dzięki czemu będziemy w 100% pewni jakości. Tylko takie podejście pozwoli nam realizację naszego głównego założenia, że dzięki sprowadzeniu surowca z zagranicy i poddaniu go obróbce
z wykorzystaniem węgla z kopalni Silesia, istotnie zwiększymy podaż takiego surowca, na który czekają nasi kontrahenci. – 
mówi Artur Siewierski, Prezes Grupy Kapitałowej Bumech S.A.  

Dodatkowo dla zabezpieczenia oczekiwanej jakości kupowanego surowca, pobieraniem próbek w kopalni, a następnie w porcie załadunku i ich analizą zajmie się międzynarodowy renomowany podmiot biegły w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji surowców: Société Générale de Surveillanc (SGS). Zaświadczenie wydane przez SGS będzie ostateczne i wiążące dla stron umowy i może być wykorzystywane do wzajemnego rozliczeń. Całkowita cena zakupu węgla będzie uwzględniała rzeczywistą cenę zakupu surowca przez Sprzedającego, koszty spedycji, przeładunku w porcie, rozliczeń oraz opłatę dla Sprzedającego. Rozliczenia między Spółką a Sprzedającym będą odbywać się w oparciu o faktury zaliczkowe oraz faktury końcowe. Sprzedający otrzyma płatność za surowiec tylko wówczas, gdy parametry węgla będą przedstawiały jakość na minimalnym poziomie wskazanym w Umowie.

Źródło: Bumech S.A.  

Działy

Reklama