Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Wiceminister Edward Siarka o Rządowej Tarczy Energetycznej w Małopolsce

Wiceminister Edward Siarka w dniach 19-26 września 2022 r. spotykał się z przedstawicielami rządu, samorządowcami, branżą ciepłowniczą i odbiorcami wrażliwymi na terenie województwa małopolskiego. Głównym tematem spotkań, które się odbyły w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, gorlickim oraz limanowskim była aktualna sytuacja w ciepłownictwie oraz Rządowa Tarcza Energetyczna.

– Pomimo trudnej sytuacji, jako rząd staramy się dbać o bezpieczeństwo energetyczne Polaków poprzez szereg mechanizmów. Przykładem może być dodatek węglowy dla gospodarstw domowych, czy obniżenie stawki VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepło systemowe. Te rozwiązania pozwolą na pozostawienie mln zł w kieszeniach obywateli – mówił Wiceminister Edward Siarka.

Rządowa Tarcza Energetyczna to wsparcie dla 6,5 mln gospodarstw domowych i instytucji publicznych w łącznej wysokości 10 mld zł. Innym sposobem pomocy wielu Polakom jest tzw. ciepło z rekompensatą.

– Na programie skorzystają nie tylko odbiorcy indywidualni, ale także wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale i domy pomocy społecznej. Co ważne, uprościliśmy weryfikację wniosków składanych przez gospodarstwa domowe wg zasady „jeden lokal mieszkalny = jeden wniosek”. W ten sposób gminy zostaną odciążone z nadmiarowych obowiązków weryfikacyjnych – podkreślał Wiceszef Resortu Klimatu i Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama