Elektroenergetyka

VIII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej

Współpraca w sektorze energetycznym była głównym tematem rozmów podczas VIII posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. W wydarzeniu, któremu przewodniczyli Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda i Wicepremier, Minister reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Ukrainy Iryna Vereshchuk, uczestniczyła też Wiceminister Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Spotkanie odbyło się 22 września 2022 r. w Rzeszowie.

Jak zaznaczyła podczas spotkania wiceminister klimatu i środowiska, Polska ma bardzo dobre relacje z Ukrainą, z którą prowadzi aktywny dialog nt. energetyki Ukrainy. Dzięki wspólnym działaniom możliwe było m. in. wsparcie dostaw paliw do Ukrainy w okresie znacznych utrudnień w pozyskaniu tych surowców i braków w zaopatrzeniu w Ukrainie. Polska uczestniczyła też w procesie przyjęcia Ukrainy do Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

– Polska i  Ukraina od wielu lat wspólnie i konsekwentnie przekonywały, że UE nie może uzależniać się od dostaw Gazpromu. Wskazywaliśmy, że budowa gazociągu Nord Stream 2 to błąd ekonomiczny i geopolityczny. Mówiliśmy głośno, że jeśli damy Rosji szansę, będzie ona wykorzystywać gaz jako narzędzie nacisku i szantażu. Zbagatelizowanie tego zagrożenia doprowadziło do obecnego kryzysu cenowego – powiedziała Wiceminister Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Podczas wystąpienia wiceminister podkreśliła, że dywersyfikując dostawy gazu do Polski, myślimy również o możliwym wymiarze regionalnym naszych projektów. Mamy nadzieje, że oba terminale LNG, zarówno istniejący w Świnoujściu, jak i planowany w Gdańsku, czy gazociąg Baltic Pipe w pewnej perspektywie posłużą do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego również naszych sąsiadów.

– Polska od początku konfliktu wspierała i wspiera awaryjną synchronizację systemów elektroenergetycznych Ukrainy i Mołdawii z systemem Europy Kontynentalnej.
Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o synchronizacji i stopniowym otwieraniu handlu energią elektryczną. Obrót energią elektryczną, który obecnie obejmuje granice Ukrainy
z Rumunią i Słowacją, a w przyszłości także z Węgrami i Polską, zwiększy bezpieczeństwo dostaw w regionie i pomoże w odbudowie ukraińskiej gospodarki – powiedziała Wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Wiceminister dodała też, że priorytetowym projektem dla Polski jest przywrócenie do pracy linii elektroenergetycznej Chmielnicka-Rzeszów. Wiceminister zadeklarowała również gotowość do współpracy, pomocy oraz wsparcia zarówno dla ukraińskich inicjatyw w zakresie energii jądrowej, jak i stanowiska prezentowanego w międzynarodowych organizacjach ds. jądrowych takich jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oraz Agencja Energii Jądrowej OECD.

Rozmowy na temat pogłębienia współpracy, stanu i realizacji wspólnych projektów będą  kontynuowane na poziomie grupy roboczej ds. współpracy w sektorze paliwowo-energetycznym, powołanej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama