Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja rozpoczyna modernizację linii 110 kV Nisko – Biłgoraj

Inwestycja na pograniczu Podkarpacia i Lubelszczyzny wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowej umożliwiającej przyłączenie i odbiór energii z nowych, odnawialnych źródeł energii (OZE). Jej celem jest również zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej pracy sieci dystrybucyjnej dla realizacji bezprzerwowych dostaw energii.

Obszar, na którym realizowany jest projekt stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania polityki regionalnej w ramach strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. Wśród działań przyśpieszających rozwój tego regionu kluczowe jest inwestowanie w infrastrukturę elektroenergetyczną.

Linia 110 kV Biłgoraj – Nisko została wybudowana w 1958 r. i jej przepustowość nie przystaje do dzisiejszych potrzeb. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, w 2016 r. linia została podzielona i wprowadzona do GPZ Harasiuki. W tym samym czasie opracowano projekt na przebudowę linii wraz ze zmianą przewodów roboczych z przekroju 120 mm2 na 240 mm2. Obecnie, w związku koniecznością przyłączenia OZE, zachodzi konieczność modernizacji całej infrastruktury sieciowej.

– Na terenach, przez które przebiega linia, obserwujemy duży przyrost liczby odbiorców i nowych obiektów przyłączanych do sieci. Prężnie rozwija się tu podstrefa ekonomiczna Stalowa Wola z rejonami Nisko i Rudnik nad Sanem, która jest częścią tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W jej ramach planowane jest utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „San-Tanew”. Na drugim końcu linii, w Biłgoraju, również pojawia się coraz więcej inwestorów przemysłowych. Dlatego gruntowna modernizacja linii jest niezbędna dla skutecznej obsługi obecnych i przyszłych odbiorców – zaznacza Grzegorz Pietrusza, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

Wyłoniony do przebudowy linii wykonawca rozpoczyna właśnie pierwsze prace modernizacyjne linii przebiegającej przez teren dwóch oddziałów PGE Dystrybucja: Rzeszów i Zamość. W sumie jej długość wynosi 36,5 km, w tym 34 km to odcinek napowietrzny a 2,5 km kablowy.

Wartość realizowanej inwestycji wyniesie 32,8 mln zł a planowany termin zakończenia prac wyznaczono na sierpień 2024r.

Działy

Reklama