OZE

PGE Dystrybucja zwiększa możliwości przyłączeniowe OZE w okolicach Kraśnika

PGE Dystrybucja Oddział Lublin rozpoczyna rozbudowę głównego punktu zasilania (GPZ) Wilkołaz, zlokalizowanego w miejscowości Rudnik Szlachecki. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Rejonie Energetycznym Kraśnik zwiększy możliwości przyłączenia nowych mocy wytwórczych odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz poprawi efektywność energetyczną w regionie. Jest to jeden z pięciu projektów, które będą realizowane na terenie Lubelszczyzny w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej.

Lubelski Oddział PGE Dystrybucja, wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne, rozpoczyna rozbudowę stacji GPZ Wilkołaz, aby stworzyć możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z OZE. Istniejąca rozdzielnia 110 kV zostanie rozbudowana o dwa napowietrzne pola transformatorowe wraz z transformatorami 110 kV/SN. Na terenie stacji powstanie także nowy budynek technologiczny, w którym zainstalowana zostanie nowoczesna, dwusekcyjna rozdzielnica 15 kV.

Projekt otrzymał już pozwolenie na budowę i wkrótce rozpoczną się prace. Inwestycja poprawi jakość zasilania i bezpieczeństwo energetyczne odbiorców w Kraśniku  i okolicznych powiatach.

– Nowa stacja GPZ w Wilkołazie, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, poprawi pewność zasilania oraz elastyczność systemu elektroenergetycznego w regionie – mówi Dariusz Dudek, Dyrektor Generalny lubelskiego Oddziału PGE Dystrybucja. – Realizacja projektu zmniejszy zapotrzebowanie na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, umożliwiając zastąpienie jej energią z OZE, prowadząc do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery – dodaje Dyrektor.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” poddziałanie 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”.

Wartość uruchomionej inwestycji w gminie Wilkołaz wyniesie prawie 13 mln zł, w tym przewidywana kwota dofinasowania z Unii Europejskiej wyniesie ok. 9 mln zł.

Działy

Reklama