Paliwa dla energetyki

II edycja debaty na trójstyku granic

23 września w Bogatyńskim Ośrodku odbędzie się II edycja konferencji „Wspólna przyszłość regionów górniczych położonych na Trójstyku granic PL-CZ-DE. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko”. Debata poświęcona będzie przyszłej współpracy transgranicznej w kontekście uzgodnień i wzajemnych relacji pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami oraz  transformacji sektora węgla brunatnego w obecnym, europejskim kryzysie energetycznym. Organizatorem konferencji jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. 

Podczas konferencji zorganizowane zostaną dwa panele dyskusyjne. W pierwszym omówione zostaną wyniki międzynarodowych badań dotyczących polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w kontekście działalności Kopalni Turów. Debata koncentrować się będzie na ocenie wpływu obecnej sytuacji na współpracę sąsiadujących ze sobą trzech państw, szczególnie w Euroregionie Nysa, oraz na zagadnieniach związanych z transformacją energetyczną węgla brunatnego w kontekście kryzysu energetycznego spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę.  W drugim panelu omówiona zostanie przyszłość Kopalni Turów oraz pobliskich kopalń węgla brunatnego położonych w Czechach i Niemczech. Omówione zostaną również uzgodnienia transgraniczne w kontekście wzajemnych relacji.

– Najbliższa przyszłość to dla branży energetycznej wyzwanie, ale i szansa na dobrą współpracę. Trwająca obecnie transformacja energetyczna musi łączyć sfery społeczną, gospodarczą i środowiskową z bezpieczeństwem energetycznym wszystkich trzech państw Trójstyku. Tylko ich wspólne działania będą gwarancją właściwego rozwoju i bezpieczeństwa przygranicznych regionów, jak również dziesiątek tysięcy osób związanych z kompleksem Turów – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– PGE GiEK wspiera działania na rzecz synergii pomiędzy mieszkańcami i samorządami na Trójstyku granic. Konsekwentnie realizujemy zapisy międzyrządowego porozumienia z Republiką Czeską, co najlepiej świadczy o tym, że chcemy tę współpracę pielęgnować – mówi Andrzej Legeżyński, Prezes Zarządu PGE GiEK.

W debatach udział wezmą przedstawiciele polskiego rządu, europarlamentu, samorządowcy i eksperci z dziedziny energetyki z Polski, Czech i Niemiec.

Debata będzie transmitowana na kanale Facebook Grupy PGE.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Działy

Reklama