Paliwa dla energetyki

LW Bogdanka: Odwołanie Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza w dniu 16.09.2022 r., podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Artura Wasila ze składu Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ponadto Rada Nadzorcza, podjęła uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków Prezesa Zarządu, Panu Arturowi Wasilewskiemu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych do dnia powołania Prezesa Zarządu, przy jednoczesnym wykonywaniu dotychczasowych obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Źródło: Lubelski Węgiel “BOGDANKA” SA

Działy

Reklama