OZE

Zielony Zwrot przyszłości. TAURON z pierwszym przemysłowym magazynem energii

TAURON uruchomił stacjonarny system magazynowania energii elektrycznej w Cieszanowicach (woj. opolskie), o mocy 3 MW i pojemności użytecznej 774 kWh. Energia jest magazynowana w bateryjnych ogniwach litowo-tytanowych, a sprawność systemu wynosi 86 proc.

System magazynowania energii powstał na terenie Głównego Punktu Zasilania Cieszanowice w gminie Kamiennik. Głównym zadaniem tej stacji elektroenergetycznej jest przekazywanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w znajdującej się nieopodal farmie wiatrowej w Lipnikach.

 Odnawialne Źródła Energii charakteryzują się wysokim poziomem niesterowalności. Energetyka od wielu lat próbuje zmierzyć się z tym wyzwaniem. Zadaniem magazynu jest efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farmy wiatrowej Lipniki, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej – mówi Paweł Szczeszek, Prezes Grupy TAURON. – Magazyn w Cieszanowicach to jeden z elementów naszych działań w obszarze rozwijania technologii magazynowania energii. W tym przypadku lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja ta współpracuje ze zlokalizowaną w odległości 7,5 km od niej farmą wiatrową Lipniki, również należącą do Grupy TAURON. Moc samej farmy wynosi ok. 30 MWMagazyn już teraz świadczy usługi istotne dla bezpieczeństwa i niezawodności sieci – wyjaśnia Szczeszek.

Sterowanie pracą magazynu jest możliwe z poziomu Dyspozycji Stacyjnej wysokich napięć, jak również, w określonych przypadkach, z poziomu dedykowanej aplikacji do obsługi pracy magazynu.

Stabilny Zielony Zwrot

Farmy wiatrowe charakteryzują się dużą zmiennością wielkości produkcji energii w porównaniu do innych źródeł OZE, a jednocześnie stanowią największy udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce, spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii.

 Doświadczenia, które zdobywamy w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu w Cieszanowicach mogą zostać wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie zainstalowane są niestabilne źródła energii – mówi Patryk Demski, Wiceprezes Grupy TAURON. – Z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego istotne są również zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii – wyjaśnia Wiceprezes Demski.

TAURON zdecydował się na budowę magazynu, ponieważ operatorzy systemów dystrybucyjnych będą musieli w przyszłości w sposób opłacalny zintegrować w systemie nowe zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Magazyn o wysokiej sprawności

Magazyn energii w Cieszanowicach zbudowany został  w oparciu o technologię LTO. Podstawowe parametry systemu to moc znamionowa – 3,16 MVA i  pojemność użyteczna – 773,66 kWh.

Obecnie magazyn pracuje w trybie automatycznym przy zadanym stopniu naładowania. Ta funkcja polega na utrzymywaniu odpowiednich poziomów napięcia i częstotliwości na szynach rozdzielni średniego napięcia w stacji Cieszanowice poprzez regulację przepływów mocy czynnej i biernej przy jednoczesnym stałym poziomie naładowania magazynu.

 W ramach testów odbiorowych magazynu pozytywnie przetestowano wszystkie funkcjonalności, w tym tryb pracy wyspowej. Eksperyment pracy wyspowej przeprowadzono w ramach usługi badawczej z Politechniką Wrocławską przy wykorzystaniu sztucznego obciążenia rezystancyjno-reaktancyjnego – mówi Robert Zasina, Prezes spółki TAURON Dystrybucja. – W ramach dalszych badań zakładamy przeprowadzenie rzeczywistych eksperymentów pracy wyspowej z udziałem obiorców. Przeprowadzono również pierwsze eksperymentalne testy wygładzania mocy w kierunku farmy Lipniki – tłumaczy Zasina.

Testy przeprowadzono w układzie normalnym i awaryjnym stacji 110kV. Testy wygładzania mocy będą kontynowanie w okresie jesienno-zimowym przy większej generacji mocy ze strony farmy wiatrowej.

Na realizację projektu TAURON Dystrybucja pozyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama