OZE

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na spotkaniu z Polsko-Skandynawską Izbą Gospodarczą

Współpraca z krajami nordyckimi w zakresie transformacji energetycznej w tym energetyki wiatrowej była tematem spotkania Polsko-Skandynawskiej Izby Gospodarczej. W wydarzeniu, które odbyło się 6 września 2022 r., uczestniczył Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

– Zgodnie z celami wyznaczonymi w Deklaracji z Marienborga moc zainstalowanych instalacji energetycznych na morzu Bałtyckim w 2030 r. ma wynieść co najmniej 19,6 GW. Oznacza to pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną dla około sześciu milionów gospodarstw domowych. Polskie projekty będą źródłem około 30% nowych zainstalowanych mocy – powiedział Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

– Wraz z naszymi sąsiadami wykorzystamy siłę wiatru na Bałtyku, aby uwolnić się od rosyjskich paliw kopalnych, dążąc tym samym do neutralności klimatycznej – dodał Wiceminister.

Adam Guibourgé-Czetwertyński, Wiceminister Klimatu i Środowiska, zwrócił uwagę, że Polska będzie rozwijać także energetykę wiatrową na lądzie. W tym celu przeprowadzona została nowelizacja tzw. ustawy 10H. Dodał, że ważnym elementem rozwoju OZE w Polsce będzie też dalszy rozwój fotowoltaiki.

– Od czasu wprowadzenia nowego prosumenckiego systemu billingowego w kwietniu 2022 r. liczba nowych prosumentów wzrosła o prawie 140 tys., co potwierdza utrzymanie zainteresowania przyłączeniem nowych instalacji prosumenckich – poinformował Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska intensywnie pracuje nad tym, aby rozwój mikroinstalacji prosumenckich pozostał dynamiczny i jeszcze szybszy, dlatego nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r.) r. poz. 2376) wprowadziła 1 kwietnia 2022 r. kolejne rozwiązania przyspieszające rozwój tego obszaru. Zgodnie z nimi fotowoltaika będzie dostępna nie tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych, ale także osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, którzy będą mogli uczestniczyć w rynku jako prosumenci zbiorowi bądź od lipca 2024 r. jako prosumenci wirtualni.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama