Elektroenergetyka

Oświadczenie ws. naprawy leja kotła bloku 910 MW w Jaworznie

Priorytetem Grupy TAURON jest jak najszybsze przywrócenie do pracy bloku 910 MW w Jaworznie.

Po zaprzestaniu realizacji prac naprawczych przez Rafako, TAURON zlecił wykonawstwo zastępcze, by dotrzymanie terminu ponownego uruchomienia bloku było możliwe.

Do tej pory zrealizowane zostało już około 80 procent prac koniecznych, by uruchomić blok.

Prace realizowane są w oparciu o technologię naprawy zaakceptowaną przez UDT i mają na celu przywrócenie powierzchni rur leja kotła do jak najlepszego stanu. Są to działania zapobiegawcze, których celem jest uniknięcie ewentualnej awarii w przyszłości.

W związku z powyższym, jednoznacznie oceniamy, że obecne działania Rafako wpisują się w prowadzoną od dłuższego czasu narrację szantażu biznesowego i mają na celu wymuszenie na TAURONIE odstąpienia od realizacji kontraktu, a w konsekwencji rezygnację z dotyczących inwestycji gwarancji bankowych na kwotę 600 mln zł.

W ocenie Grupy TAURON działanie Rafako podyktowane jest partykularnym i egoistycznym interesem tej spółki oraz osób kierujących wymienionym podmiotem.

Nie zamierzamy również wpisywać się w niezrozumiałą grę polityczno-biznesową prowadzoną przez Rafako.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama