Artykuły Polecane Ochrona środowiska

Ostatnia szansa dla samorządów na środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego

Tylko do 30 września 2022 r. polskie samorządy mają możliwość aplikowania o 60 000 € na opracowanie koncepcji inwestycyjnej projektu wpisującego się w lokalne cele energetyczno-klimatyczne. W ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (European City Facility, EUCF) samorządy otrzymują grant na opracowanie koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne).

Inicjatywa EUCF wspiera ambitne transformacyjne projekty poprzez granty finansowe w wysokości 60 000€ na prace przygotowawcze dla planowanego projektu, które mogą obejmować takie działania jak: przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne. Nierzadko, ze względu na poziom ambicji i dużą wartość finansową takich przedsięwzięć, samorządom trudno je sfinansować, dlatego zachęcamy do skorzystania z ostatniej już szansy na otrzymanie środków na ten cel w ramach EUCF.

Sukces polskich samorządów w poprzednich edycjach EUCF

– Propozycje miast i gmin z Polski zostały bardzo docenione we wszystkich poprzednich naborach. Granty otrzymało aż 19 polskich samorządów i jest to fantastyczny wynik na tle innych krajów – mówi Sylwia Słomiak, Ekspert Krajowy EUCF w Polsce.

Laureatami EUCF są to zarówno małe jak i duże miasta: Bydgoszcz, Bytom, Czechowice Dziedzice, Dobczyce, Gorzów Wielkopolski, Krosno, Lubartów, Łódź, Nowy Targ, Piaseczno, Radłów, , Piastów, Rumia, Skierbieszów, Sztum, Świdnica, Włocławek, Wrocław i Zawiercie..

W ostatnim naborze przeznaczono na granty jeszcze więcej środków, których pula wynosi obecnie 2,88 mln €.

Jakiego rodzaju projekty mają szanse otrzymać dofinansowanie?

Powinny to być wnioski opisujące ambitne projekty wyznaczające kierunek rozwoju miasta lub gminy, lecz niekoniecznie już zaawansowanym etapie planowania. Aplikujący samorząd musi tylko mieć wizję planowanych działań i być w stanie oszacować wartość takiego projektu oraz jego rezultaty energetyczne. Co ważne w ostatnim naborze, wnioski muszą dotyczyć projektów, w których produkcja energii z OZE będzie odpowiadała za nie więcej niż 50% rezultatów.

Doświadczenia z realizacji koncepcji inwestycyjnych

W ubiegłym roku jako jeden z dwóch pierwszych polskich beneficjentów EUCF grant otrzymało Piaseczno. W tym czasie powstała koncepcja inwestycyjna, zakładająca zrealizowanie przedsięwzięcia, które całkowicie odmieni system ciepłowniczy w Piasecznie: poprawi efektywność energetyczną budynków oraz znacznie ograniczy roczną emisję CO2. Celem planowanej inwestycji jest przekształcenie systemu ciepłowniczego w Piasecznie w nowoczesny, efektywny energetycznie i zaopatrujący w ciepło wszystkich odbiorców na terenie ścisłego centrum Piaseczna.

W pierwszym etapie planowana jest budowa nowej elektrociepłowni, produkującej ciepło z odnawialnych źródeł energii przy użyciu: pomp ciepła, które będą wykorzystywać ciepło ze ścieków oraz z powietrza atmosferycznego, a także kotła na biomasę. W kolejnym etapie planowana jest rozbudowa sieci ciepłowniczej i przyłączanie nowych odbiorców przy jednoczesnej termomodernizacji budynków i likwidacji indywidualnych źródeł ciepła, w szczególności tych na opał stały – podsumowuje Hanna Magdziarz, Energetyk Miejski w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie.

Proces aplikacyjny

Proces składania wniosków jest prosty i przejrzysty, a składa się z dwóch etapów: szybkiej weryfikacji kwalifikowalności oraz złożenia pełnego formularza aplikacyjnego. Przygotowanie wniosku może ułatwić zapoznanie się z następującymi materiałami:

Ostania szansa na uzyskanie finansowania

Aktualny nabór, trwający do 30 września 2022 r. to ostatnia taka okazja dla samorządów, aby w ramach EUCF uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 60 000 €. W tym roku wprowadzono kilka zmian w stosunku do poprzednich edycji, między innymi   położono większy nacisk na efektywność energetyczną. Opisywane projekty muszą mieć większe oddziaływanie (powyżej 50%) w obszarze efektywności energetycznej niż w obszarze produkcji energii z OZE. Wnioski dotyczące projektów, których cel w ponad 50% dotyczy produkcji energii z OZE, nie będą akceptowane.

Więcej informacji o EUCF na stronie www.eucityfacility.eu oraz http://www.pnec.org.pl/pl/eucf. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Sylwią Słomiak, krajowym ekspertem EUCF w Polsce: ce.poland@eucityfacility.eu.

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Działy

Reklama