Elektroenergetyka

Transformacja energetyki oczami Grupy TAURON. Jest nowy raport

Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło – tym hasłem promowany jest najnowszy raport zintegrowany online. Na stronie raport.tauron.pl można znaleźć nie tylko informacje podsumowujące 2021 r., ale również opis sytuacji przedsiębiorstwa w br. Grupa TAURON od lat wskazywana jest wśród polskich spółek jako lider raportowania zintegrowanego.

– Publikacja raportu zbiegła się w czasie z publikacją nowej strategii. Grupa podjęła wysiłek ulokowania obu perspektyw  strategicznych w jednym dokumencie odpowiadając na pytane, jak osiągnięcia ostatnich lat pozwoliły dojść do punktu, w którym możliwe było podjęcie decyzji o jeszcze bardziej ambitnym podejściu do zielonej transformacji – mówi Paweł Szczeszek, Prezes Grupy TAURON.

Publikacja raportu zbiegła się w czasie z podsumowaniem poprzedniej strategii oraz opublikowaniem nowej. Grupa podjęła wysiłek ulokowania obu perspektyw  strategicznych w jednym dokumencie odpowiadając na pytane, jak osiągnięcia ostatnich lat pozwoliły dojść do punktu, w którym możliwe było podjęcie decyzji o jeszcze bardziej ambitnym podejściu do zielonej transformacji.

Z perspektywy Grupy, Raport Zintegrowany pozostaje najlepszą odpowiedzią na potrzeby interesariuszy ze względu na możliwość efektywnego wplecenia w jego treść wątków ESG, czyli opisu podejścia Grupy do otoczenia społecznego, efektywności zarządzana oraz – co najistotniejsze – wyzwań klimatycznych .

– Raporty zintegrowane to dojrzałe narzędzie komunikacji z rynkiem. Z perspektywy Grupy i całej branży energetycznej, kluczowe jest łączenie w jednym dokumencie perspektywy strategicznej, analizy wpływu na społeczeństwo i klimat oraz przedstawienia wizji rozwoju firmy w perspektywie średnio i długookresowej. Dzięki temu narzędziu najłatwiej nam pokazać perspektywę zarządczą, czyli nasz pomysł na transformację Grupy w trudnych dla całej gospodarki czasach – wyjaśnia Prezes.

Tegoroczna publikacja to  przede wszystkim opowieść o transformacji, której fundamentami są budowa portfolio zielonych aktywów wytwórczych  oraz planowane przekazanie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. W połączeniu z projektami realizowanymi w segmencie dystrybucja oraz inicjatywom z dziedziny zarządzania, Zielony Zwrot TAURONA to najbardziej ambitny na tle branży i jednocześnie realistyczny plan zielonej transformacji zakładający najszybszą ścieżkę redukcji emisji dwutlenku węgla.

Raport w pełni wykorzystuje możliwości jakie daje formuła online. Wszystkie zaprezentowane dane zostały wzbogacone iteratywnymi wykresami infografikami oraz animacją.

Raport dostępny jest pod adresem: raport.tauron.pl

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama