Elektroenergetyka

Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dn. 18.08.2022, pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, omówiono bieżące tematy związane z sytuacją w kraju. Podczas spotkania członkowie zespołu rozmawiali na temat kryzysu ekologicznego na Odrze. Poruszono również kwestię bezpieczeństwa energetycznego oraz omówiono sytuację na terenie Ukrainy. Na posiedzeniu omówiono także sytuację epidemiczną.

Kryzys na Odrze

Podstawowym celem rządu jest zniwelowanie potencjalnych negatywnych skutków zanieczyszczenia Odry. Równolegle prowadzimy prace w zakresie jak najszybszej identyfikacji przyczyn i źródeł potencjalnego skażenia. Regularnie pobierane są do badań próbki wody. Jednocześnie prowadzone są badania ryb.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji działa międzyresortowy zespół kryzysowy, powołany przez szefa rządu, który koordynuje działaniami w związku z sytuacją na Odrze.

Sytuacja na terenie Ukrainy i bezpieczeństwo energetyczne

Spotkanie RZZK dotyczyło również tematu wojny na terenie Ukrainy. Członkowie zespołu rozpatrywali aktualne działania Rosji.

Wojna u naszego wschodniego sąsiada pociąga za sobą skutki również dla innych państw. Wzrost cen energii i jej nośników jest spowodowany właśnie brutalną agresją Rosji na Ukrainę. Działania wojenne rozpoczęte przez Rosję wpłynęły negatywnie na wysokość i nieprzewidywalność cen gazu i innych surowców.

Rząd po wprowadzeniu dodatku węglowego, proponuje kolejne rozwiązania, których celem jest wsparcie Polaków w pokryciu części kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii – w tym kosztów ogrzewania. Chodzi o ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy w tym zakresie.

Walka z pandemią

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego omówił również sytuację epidemiczną, w związku z narastającą liczbą zakażeń koronawirusem. Sytuacja w kraju nieustannie jest monitorowana. Członkowie analizowali potencjalne scenariusze, związane z COVID-19, które mogą mieć miejsce jesienią.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Działy

Reklama