Ciepłownictwo

TAURON zapewni dostawy ciepła dla mieszkańców Cieszyna

Nowy Zarząd Energetyki Cieszyńskiej rozpoczął audyt oraz badanie due dilligence spółki – to pierwsze konsekwencje porozumienia zawartego na początku sierpnia (2.08.2022 r.) pomiędzy spółką TAURON Ciepło a Miastem Cieszyn. Sygnatariusze porozumienia, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód, ujawniają treść dokumentu. W efekcie porozumienia TAURON zapewni dostawy ciepła dla mieszkańców Cieszyna.

W celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców Cieszyna, w zależności od wyniku badania due dilligence, w oparciu o postawioną diagnozę dotyczącą aktualnej kondycji finansowej spółki zostanie wdrożony jeden z dwóch scenariuszy opisanych w porozumieniu.

– Badanie ma na celu ocenę kluczowych ryzyk i perspektyw rozwoju działalności spółki w jej najważniejszych obszarach: techniczno-środowiskowym, infrastruktury, handlowym, księgowym, podatkowym, nieruchomości, prawnym oraz zasobów ludzkich. W ramach badania due dilligence kluczowa jest ocena finansowa Energetyki Cieszyńskiej, która zostanie przedstawiona do 29 sierpnia br. – wyjaśnia Wojciech Frank, Prezes spółki Energetyka Cieszyńska.

Zgodnie z zapisami porozumienia przeprowadzono zmiany w Radzie Nadzorczej i powołano nowy zarząd Energetyki Cieszyńskiej. TAURON Ciepło przedstawił Miastu Cieszyn propozycję zmian do umowy spółki Energetyka Cieszyńska dotyczącą całkowitej likwidacji uprzywilejowania prawa głosu odnoszącego się do udziałów Miasta Cieszyn oraz zmiany zasad powoływania członków rady nadzorczej. TAURON Ciepło zaproponował również zmianę zasad powoływania członków zarządu przez radę nadzorczą. Miasto Cieszyn skorzystało z możliwości zgłoszenia swoich uwag. Trwa przygotowywanie ostatecznej treści umowy spółki. Warunkiem dalszych działań w ramach zawartego porozumienia jest jego akceptacja przez Radę Miejską Cieszyna.

– W interesie mieszkańców jest postawienie Energetyki Cieszyńskiej na nogi. Grupa TAURON to duży i szanowany podmiot krajowy. Dzięki temu nasza spółka pozostanie w polskich rękach. Jednocześnie ufam, że wspólnie z TAURONEM uda zrobić się wszystko, aby w sezonie mieszkańcy miasta mieli ciepłe kaloryfery i ciepłą wodą w kranach. TAURON zapewni dostawy węgla oraz wyprowadzenie spółki na prostą – mówi Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Cieszyna.

– Zmiana umowy spółki – zgodnie z zapisami porozumienia- to kamień milowy zaplanowanych działań w celu usprawnienia funkcjonowania i przywrócenia płynności finansowej Energetyki Cieszyńskiej. Kontynuacja działalności spółki jest gwarancją dostaw ciepła dla mieszkańców miasta. To dla nas absolutny priorytet – mówi Wojciech Frank Prezes Energetyki Cieszyńskiej.

Po zmianie umowy spółki Energetyka Cieszyńska, TAURON Ciepło podejmie adekwatne działania w zakresie utrzymania dostaw ciepła dla mieszkańców Cieszyna. Zgodnie z zapisami porozumienia, po akceptacji zmian w umowie spółki, obie strony podejmą uchwałę o zmianie umowy spółki Energetyka Cieszyńska. Jeżeli uchwała o zmianie umowy spółki Energetyka Cieszyńska nie zostanie podjęta przez Wspólników, porozumienie wygaśnie najpóźniej do 19 września 2022 r.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama