Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2022 r.

Lipiec był kolejnym miesiącem ze spadkiem obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Łączne obroty energią elektryczną zmalały rok do roku o 43,9%, zaś analogiczny spadek dla gazu ziemnego był najwyższy od lipca 2016 r. i wyniósł 58,5%.

W piątym miesiącu z rzędu rok do roku wzrosły obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE – tym razem o 66,2%, osiągając wolumen miesięczny 3 374 560 MWh. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2022 r. 11 986 922 MWh, co oznacza spadek o 43,9% w stosunku do lipca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu br. na poziomie 1 125,94 zł/MWh i jest to wzrost o 241,26 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2023 r. (BASE_Y-23) wyniosła w lipcu 2022 r. 1 518,97 zł/MWh, co stanowi wzrost o 416,57 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu 2022 r. transakcje o wolumenie 6 988 288 MWh. Oznacza to spadek r/r o 58,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 823,85 zł/MWh, co stanowi wzrost o 346,76 zł/MWh względem czerwca 2022 r. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w lipcu br. 743,24 zł/MWh, czyli o 272,76 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lipcu 2022 r. na poziomie 1 722 753 MWh, co stanowi wzrost r/r o 0,4%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 168,64 zł/MWh i jest to spadek o 8,31 zł/MWh względem czerwca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lipcu 2022 r. o 56,8% r/r, do poziomu 4 287 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 124,79 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca br. o 485,32 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lipcu 2022 r. 3 374 560 MWh, co stanowi wzrost o 66,2% r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 4,15 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,46 zł/MWh w stosunku do czerwca 2022 r.

Towary rolno-spożywcze

W lipcu 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2022 r. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 11 986 922 12 770 970 21 371 096
RDB (RTG) 103 742 121 866 201 349
RDN (RTG) 2 278 294 2 396 266 2 984 302
RTPE (OTF) 9 604 886 10 252 839 18 185 446

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 6 988 288 11 050 702 16 849 011
RDBg (RTG) 160 239 176 171 297 846
RDNg (RTG) 816 600 1 005 552 794 832
RTPG (OTF) 6 011 449 9 868 979 15 756 333

 

Prawa majątkowe 
dla energii elektrycznej z OZE
Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 1 722 753 2 372 764 1 716 150
zielone certyfikaty 1 681 830 2 325 396 1 681 435
sesje RPM (RTG) 520 323 471 812 807 356
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 1 161 507 1 853 584 874 079
błękitne certyfikaty 40 923 47 368 34 716
sesje RPM (RTG) 25 655 34 452 31 892
TP na RPM (RTG) 15 269 12 916 2 824

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 4 287 14 393 9 936
sesje RPM (RTG) 4 287 14 264 8 306
TP na RPM (RTG) 0 129 1 630

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 3 374 560 4 604 480 2 030 483
OZE 3 374 560 4 604 480 2 030 483
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 0 500 0
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 0 500 0
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama