Elektroenergetyka

ENERGA-OPERATOR zwiększa potencjał dla OZE w woj. warmińsko-mazurskim

ENERGA-OPERATOR przebuduje Główny Punkt Zasilania Działdowo (GPZ Działdowo). Wszystko po to, aby zwiększyć potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii. Projekt o wartości 9,7 mln zł, zrealizowany zostanie z wykorzystaniem dofinansowania UE.

– Przebudowa GPZ Działdowo, to kolejna realizowana przez ENERGA-OPERATOR inwestycja z wykorzystaniem środków UE, której celem jest zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE. W ciągu ostatnich lat pozyskaliśmy już łącznie ponad 228 mln zł. Środki te pozwoliły m.in. na przebudowę dziesięciu głównych punktów zasilania, a także realizację siedmiu projektów z zakresu budowy i modernizacji linii na wszystkich poziomach napięć. Dzięki nim wdrażamy przede wszystkim rozwiązania z zakresu sieci inteligentnych, na całym obszarze naszego działania – mówi Alicja Barbara Klimiuk, Prezes Zarządu ENERGA-OPERATOR. – Potrzeby związane z przyłączeniem do sieci nowych OZE są ogromne, dlatego też ENERGA-OPERATOR planuje zintensyfikować działania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel, w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Co ważne, przewidziane w niej na rozwój energetyki fundusze, są kilkukrotnie wyższe w stosunku do poprzedniej perspektywy – dodaje Alicja Barbara Klimiuk.

GPZ Działdowo to istotna dla działania systemu elektroenergetycznego stacja, zmieniająca napięcie wysokie na średnie (110/15 kV). Dzięki niej, z prądu korzystać może ponad 56 tys. mieszkańców oraz 4 tys. przedsiębiorstw, z samego miasta Działdowo, a także terenów gmin Działdowo, Rybno, Płośnica, Iłowo-Osada i Kozłowo. Przebudowa obiektu zwiększy szacowany potencjał przyłączeniowy dla OZE o ponad 14 MW, poprawi też bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców oraz wpłynie na redukcję strat związanych z jej przesyłem.

Zakres inwestycji obejmuje wymianę obecnie pracujących transformatorów mocy 25 MVA na urządzenia o mocy 40 MVA, a także przebudowę napowietrznych mostów łączących stanowiska transformatorów z rozdzielnią średniego napięcia na mosty kablowe.

Projekt: „Przebudowa GPZ Działdowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” uzyskał dofinasowanie w kwocie 4,1 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ukończenie prac planowane jest na drugi kwartał 2023 r.

Źródło: ENERGA-OPERATOR SA

Działy

Reklama