Elektroenergetyka

Minister Anna Moskwa o wpływie wojny w Ukrainie na sektor energetyczny

– W obliczu agresji Rosji na Ukrainę i globalnego kryzysu energetycznego, cała społeczność międzynarodowa musi wykazać się wyjątkową solidarnością – podkreśliła Minister Anna Moskwa podczas międzynarodowej debaty z udziałem Dyrektora Wykonawczego Międzynarodowej Agencji Energii Fatiha Birola, Ministra Energii Ukrainy Germana Galushchenko, Zastępcy Sekretarza ds. Energii USA Davida Turka, Prezesa GAZ-SYSTEM Tomasza Stępnia oraz Wiceprezesa PERN S.A. Mateusza Radeckiego. Spotkanie odbyło się 19 lipca 2022 r. w Warszawie.

– Wojna zmieniła sytuację energetyczną Polski, Europy i świata. Pokazała nam jak różni się sytuacja energetyczna poszczególnych państw. Dlatego dziś mamy nadzieję na zrozumienie dla wyboru własnej ścieżki transformacji i bezpieczeństwa energetycznego – zaznaczyła Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa.

Sytuacja, w jakiej znalazła się Europa i cały świat jest bezprecedensowa. Trwa wojna energetyczna, ceny surowców rosną, dotychczasowe łańcuchy dostaw zostały przerwane.

To wyzwanie nie tylko dla rządów i międzynarodowych agencji, ale także dla społeczeństw, które stanęły w obliczu największego kryzysu energetycznego od kilkudziesięciu lat. Dlatego obecnie niezbędna jest współpraca oraz wzajemne wsparcie, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym. Kluczową rolę odgrywa tu społeczeństwo. Dziś niezbędne jest oszczędzanie energii i surowców energetycznych na poziomie gospodarstw domowych.

– Posiadamy za mało nawyków oszczędzania energii, wody czy innych surowców. Oszczędzanie energii powinno stać się naszym codziennym stylem życia. Mamy nadzieję, że w UE i Polsce nauczymy się nowego, dobrego sposobu funkcjonowania – podkreśliła Szefowa Resortu Klimatu i Środowiska.

Ma to znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego, jak również jest istotne w perspektywie dalszych sankcji nałożonych na Rosję. Dążenie do niezależności energetycznej staje się podstawowym celem społeczeństw.

– Jesteśmy w trakcie pierwszego prawdziwie ogólnoświatowego kryzysu energetycznego. Poprzednie, te z lat 70., dotyczyły tylko jednego surowca – ropy. Obecny dotyczy tak ropy, jak i gazu oraz węgla – powiedział Fatih Birol.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna zajmuje się analizą zmian, jakie zachodzą w energetyce w wybranych państwach i przedstawia rekomendacje dotyczące niezbędnych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Agencja opracowała dziesięciopunktowe plany zmniejszenia uzależnienia UE od rosyjskich gazu i ropy, które zawierają zalecenia dotyczące przekierowania popytu na ropę i gaz na bardziej zrównoważoną ścieżkę, które przyczynią się do redukcji zapotrzebowania na rosyjskie surowce energetyczne.

W skali całej Europy są to znaczące cyfry. Jak wynika z analiz MAE, korzystanie z transportu publicznego zamiast samochodów to oszczędność rzędu 45 tys. ton ropy dziennie. Rekomendowane przez Agencję zmiany unijne w transporcie drogowym, doprowadziłyby w ciągu 4 miesięcy do redukcji zapotrzebowania Europy na ropę o 2,7 mln baryłek dziennie. Jeśli chodzi o gaz, możliwa jest redukcja jego zużycia nawet o połowę, jeśli zmniejszymy jego użycie w naszych domach i przyspieszymy proces wymiany na źródła odnawialne. Przykładowo zwiększenie europejskich inwestycji w farmy fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe, zredukuje roczne zużycie o 6 mld m3. Ograniczenie użycia gazu w domach, w tym zmniejszenie ogrzewania gazowego w domu o 1 stopień Celsjusza, to w skali Europy oszczędność o 10 mld m3 na rok.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama