Paliwa dla energetyki

Gaz-System: Konsultacje Projektu Zmian IRIESP

GAZ-SYSTEM zaprasza uczestników rynku do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”).

Zaproponowane zmiany wynikają  z konieczności dostosowania IRiESP do postanowień nowego modelu taryfowego oraz zatwierdzonej Taryfy Gaz-SYSTEM S.A. nr 16 w zakresie wprowadzenia usługi redukcji.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w projekcie Karty zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Karty zmian IRiESP.

Dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag znajduje się do pobrania w zakładce Konsultacje z rynkiem.

Projekt Istotnych Warunków Umowy Przesyłowej określa istotne postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania paliwa gazowego i został opracowany zgodnie z art. 9g ust. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo  energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. Zm.).

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Istotnych Warunków Umowy Przesyłowej.

Dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag znajduje się do pobrania w zakładce Konsultacje z rynkiem.

Ewentualne uwagi do obu dokumentów należy zgłaszać do dnia 26 sierpnia 2022  r. przesyłając wypełniony odpowiedni formularz na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama