Paliwa dla energetyki

Enea rozpoczyna proces wyboru wykonawcy bloków gazowo-parowych w Elektrowni Kozienice

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea kontynuuje przygotowania do realizacji projektu budowy bloków energetycznych w technologii CCGT na terenie Elektrowni Kozienice. Powołana do realizacji inwestycji spółka Enea Elkogaz ogłosiła postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Koncepcja projektu zakłada dwa warianty inwestycji: budowę dwóch bloków, każdy o mocy ok. 1100 MW lub trzech o jednostkowej mocy ok. 700 MW. Finalna decyzja zapadnie po analizie ekonomicznej, biznesowej oraz ocenie kluczowych elementów procesu wykonawczego przedstawionych w złożonych w postępowaniu ofertach i koncepcjach.

Grupa Enea przygotowuje się do odejścia od wytwarzania energii z węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. Kierunek ten odzwierciedlony jest w Strategii Rozwoju Enei. Konsekwentna transformacja Grupy zakłada również wykorzystanie technologii wytwórczych opartych o gaz ziemny jako niskoemisyjne paliwo przejściowe wspierające i stabilizujące prace OZE. Bloki CCGT mają odtworzyć moc Elektrowni Kozienice, w której w perspektywie najbliższych lat zakończy się okres eksploatacyjny węglowych bloków klasy 200 MW.

– Konsekwentnie realizujemy założenia Strategii Rozwoju Grupy Enea. Dążymy do neutralności klimatycznej, przy jednoczesnym wykorzystaniu niskoemisyjnego paliwa przejściowego jakim jest gaz ziemny, który będzie wspierać naszą drogę w kierunku produkcji energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Jednostki gazowe, które powstaną w miejscu bloków węglowych w Elektrowni Kozienice mają dysponować najlepszymi dostępnymi parametrami technicznymi. Koncepcja budowy bloków gazowych zakłada, że nowe niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE w początkowej fazie dążenia Grupy Enea do neutralności klimatycznej oraz zapewniały bezpieczeństwo dla systemu elektroenergetycznego i naszych klientów – powiedział Paweł Majewski, Prezes Enei S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego będzie realizowane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. Dialog konkurencyjny zostanie przeprowadzony w trzech etapach, w podziale na części ogólne oraz branżowe. W trakcie postępowania do dialogu konkurencyjnego spółka Enea Elkogaz zakwalifikuje trzech Wykonawców zgodnie z kryteriami kwalifikacji i zapewni im szerokie badania inspekcyjne, w tym dostępnej infrastruktury w miejscu budowy nowych jednostek. Enea Elkogaz planuje rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy w IV kwartale 2023 r.

– Chcemy wykorzystać dostępną w Elektrowni Kozienice infrastrukturę, a także wiedzę i doświadczenie pracowników Enei Wytwarzanie w procesie przygotowania budowy nowoczesnych jednostek gazowych. Projekt budowy nowych źródeł gazowych jest realizowany zgodnie z planem. Formuła przyjętego postępowania pozwoli wybrać nie tylko ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, ale również optymalną pod względem rozwiązań technologicznych oraz realnego skrócenia czasu niezbędnego do zrealizowania tak zaawansowanej i kompleksowej inwestycji. W projekcie inwestycji od początku pod uwagę brane są plany Polski dotyczące dalszej dywersyfikacji dostaw gazu oraz zwiększenia ich wolumenów – jesteśmy w stałym kontakcie z Gaz-Systemem. W koncepcji projektu pierwszy z bloków rozpocznie pracę w 2027 r., czyli za około 5 lat  podkreślił Robert Niewierski, Prezes spółki Enea Elkogaz.

Ostateczna decyzja o wyborze koncepcji zapadnie po analizach ekonomicznej, biznesowej oraz planowanego szczegółowo procesu technicznego. Obecnie, równolegle do prowadzonego postępowania, trwają uzgodnienia w zakresie przebiegu trasy przyłącza gazowego oraz jego podstawowych parametrów technicznych.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama