Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Stoen Operator podsumowuje 2021 r. w raporcie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Rok 2021 upłynął pod znakiem rekordowego poziomu produkcji oraz zużycia energii elektrycznej w Polsce — wynika z danych przedstawionych w raporcie PTPiREE „Energetyka Dystrybucja Przesył”. Stoen Operator prezentuje w nim największe realizacje oraz wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom Warszawy i okolic w minionym roku.  

W 2021 r. warszawski Operator zakończył, trwający od 2019 r., proces integracji z Grupą E.ON i zmieniła nazwę z innogy Stoen Operator na Stoen Operator. Firma kontynuowała jednocześnie swoje działania, inwestując w rozwój sieci oraz wdrażając innowacyjne, cyfrowe rozwiązania, co jest jednym z jej strategicznych kierunków rozwoju. 

2021 r. w liczbach

W 2021 r. inwestycje Stoen Operator w przyłączenia do sieci średniego i niskiego napięcia wyniosły 93 mln zł. Na rozwój i modernizację sieci średniego napięcia firma przeznaczyła 15 mln zł, zaś w sieć wysokiego napięcia zainwestowała kolejnych 75 mln zł. Stoen Operator zawarł 1 265 umów o przyłączenie do sieci i przyłączył 4 003 mikroinstalacje i OZE o sumarycznej mocy 32,7 MW.

Najważniejsze inwestycje oraz współpraca z samorządami

Warszawski OSD zrealizował trzy wysokonakładowe projekty inwestycyjne. Znacząco zwiększyły one potencjał infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Najważniejszym z nich było uruchomienie dystrybucyjnej stacji elektroenergetycznej Towarowa zlokalizowanej w warszawskiej dzielnicy Wola. Jest ona jednym z największych i najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Polsce.

Spółka systematycznie rozwijała inteligentną sieć i wprowadzała innowacje w obszarze transformacji cyfrowej. Jej działania koncentrowały się głównie na automatyzacji procesów do rozwiązań Przemysłu 4.0. Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców Warszawy i okolic wymagały także bliskiej współpracy z samorządami i gestorami sieci. Umożliwiła ona realizację m. in. przebudowy Placu Pięciu Rogów, czy ulicy Tawułkowej i Liliowej.

Stoen Operator, będąc dostawcą energii elektrycznej dla ponad mln odbiorców w Warszawie i jej okolicach, priorytetowo traktuje zadania związane z odpowiedzialnością społeczną. W raporcie PTPiREE znalazło się zatem także podsumowanie wszystkich charytatywnych inicjatyw organizowanych przez Fundację E.ON w Polsce.

Dystrybucja i przesył energii elektrycznej w ujęciu krajowym

Z danych zaprezentowanych w tegorocznym raporcie wynika, że 2021 r. był rekordowy pod wieloma względami. Zużycie energii elektrycznej wyniosło 180,1 TWh, a jej produkcja sięgnęła 179,4 TWh. W ciągu 12 miesięcy przyłączono również prawie 400 tys. nowych prosumentów.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej informuje także, że w ubiegłym roku polscy operatorzy elektroenergetyczni wydali na inwestycje ponad 7,2 mld zł. Efektem tego jest m.in. ponad 2 tys. nowych stacji elektroenergetycznych oraz ponad 7 tys. km nowych linii (wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia wyniósł 29%). Pozostałe dane i wskaźniki dot. podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce dostępne są w najnowszym raporcie „Energetyka Dystrybucja Przesył” autorstwa PTPiREE.

Źródło: Stoen Operator 

Działy

Reklama