Ciepłownictwo

III Kongres Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym

W Kazimierzu Dolnym odbywa się III Kongres Kogeneracji. W dniach 27-29 czerwca przedstawiciele świata nauki i biznesu, eksperci, reprezentanci branży energetycznej i ciepłownictwa, samorządowcy, politycy debatują na temat rozwoju kogeneracji w naszym kraju, przyspieszenia procesu transformacji energetycznej i wykorzystania nowoczesnych technologii w ciepłownictwie. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).

W tym roku do Kazimierza Dolnego przyjechało prawie 200 ekspertów. Wśród nich są przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, menadżerowie przedsiębiorstw energetycznych oraz naukowcy. W trakcie dyskusji panelowych i rozmów kuluarowych uwaga uczestników koncentruje się wokół wyzwań, przed jakimi stoi branża energetyczna i ciepłownicza, w obliczu ambitnych planów klimatycznych Unii Europejskiej, globalnej sytuacji gospodarczej i agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie i jej skutków dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Obecna sytuacja geopolityczna, przyspieszenie procesu transformacji energetycznej i troska o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, to tematy, które koncentrują uwagę całej branży i znajdują się w centrum zainteresowania opinii publicznej. Stąd tegoroczny Kongres Kogeneracji jest jednym z kluczowych wydarzeń tego rodzaju i okazją do otwartej debaty na temat rozwoju ciepłownictwa w Polsce, szans i zagrożeń, przed jakimi stajemy – podkreśla Wojciech Dąbrowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – Udział przedstawicieli rożnych środowisk, aktywnie działających na rzecz energetyki i ciepłownictwa, potwierdza potrzebę organizacji bezpośrednich spotkań dotyczących przyszłości i kierunków dalszej transformacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Dialog jest konieczny szczególnie w kontekście m.in. unijnej debaty na temat pakietu legislacyjnego „Fit for 55” – mamy nadzieję, że opinie i postulaty z tegorocznej Kongresu będą kolejnym głosem w tej dyskusji.

Tegoroczny Kongres rozpoczął Referat wprowadzający pt. “Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle pakietu Fit for 55”, wygłoszony przez Arkadiusza Szymańskiego – Przewodniczącego Zespołu PTEZ ds. Mechanizmów Wsparcia, Dyrektora Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia w PGE Energia Ciepła S.A.

Następnie zgodnie z tradycją Kongresu wręczono statuetkę Przyjaciela Kogeneracji. W tym roku organizatorzy postanowili uhonorować instytucję, która aktywnie działa na rzecz rozwoju produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzaniu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Statuetkę odebrał Przemysław Ligenza – Prezes Zarządu NFOŚiGW. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom i instytucjom, które mają wyjątkowy wkład w działania na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. W poprzednich edycjach wydarzenia statuetka Przyjaciela Kogeneracji trafiła (w 2019 r.) do Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii w latach 2015-2019, (w 2021 r.) do prof. dr hab. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej.

Tegoroczny Kongres obejmuje cztery panele dyskusyjne:

  • Kogeneracja w dobie wyzwań klimatyczno-energetycznych
  • Wsparcie publiczne w procesie transformacji energetyki
  • Klimatyczny wymiar polityki miejskiej
  • Nowoczesne technologie dla kogeneracji

Pierwszego dnia Kongresu odbyło się XXX Krajowe Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Uczestnicy podsumowali dotychczasową działalność Towarzystwa i inicjatywy podjęte w 2021 r. Omówiono strategię działania PTEZ w nadchodzących dwunastu miesiącach. W trakcie wydarzenia odbyły się wybory Zarządu Towarzystwa. Prezesem PTEZ na kolejną kadencję został Wojciech Dąbrowski.

Więcej informacji o II Kongresie Kogeneracji można znaleźć na stronie http://www.kongreskogeneracji.pl i na profilu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych na Twitterze (@kogeneracjaPTEZ).

Źródło: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

Działy

Reklama