OZE

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na spotkaniu z Wiceministrem Środowiska Janem Dusikiem Wiceministrem Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej Rene Nedela

Wspólne priorytety obu krajów i regionu w obliczu trwającego konfliktu w Ukrainie i w przededniu prezydencji Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej (1.07- 31.12.2022), oraz prace legislacyjne na forum Unii Europejskiej to główne kwestie omawiane podczas spotkania Wiceministra Klimatu i Środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego z Wiceministrem Środowiska Janem Dusikiem i wiceministrem przemysłu i handlu Republiki Czeskiej Rene Nedela, które odbyło się 24 czerwca w Pradze.

– Czechy i Polska mają podobne wyzwania. Cieszy mnie więc, że mamy również zbieżne stanowiska w kluczowych kwestiach, które będą przedmiotem dyskusji na poziomie europejskim w II półroczu 2022 r. – mówił Wiceminister Klimatu i Środowiska, Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Największym wyzwaniem stojącym przed Prezydencją Republiki Czeskiej w Radzie Unii będą negocjacje propozycji legislacyjnych wchodzących w skład Pakietu Fit for 55. Polska jest gotowa wesprzeć Czechy w tych negocjacjach broniąc stanowiska obu państw.

Wspólnie będziemy zabiegać o wypracowanie jak najkorzystniejszych ram regulacyjnych transformacji oraz zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na jej realizację – dodał wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Na spotkaniu poruszano również tematy związane z rozwojem inwestycji w odnawialne źródła energii oraz elektromobilnością. Obie strony dostrzegają znaczenie wzrostu energii wytwarzanej z OZE, ale i wyzwania z tym związane zarówno na etapie tworzenia infrastruktury służącej do jej generacji, jak i dystrybucji. Ze względu na konieczność pogodzenia interesów gospodarczych z ochroną środowiska jest to temat szczególnej wagi dla obu krajów.

Na spotkaniu omówiono również tematy związane z rozporządzeniem  dot. redukcji metanu, programu RePowerEU i interkonektora gazowego pomiędzy oboma krajami.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama